Get
News

kollektivt videoprosjekt av Carousell

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
24.10.14 – 09.11.14
Åpningstider: torsdag og fredag 16-20, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til åpning torsdag 23. oktober kl. 19-21.

Atelier Nord er glad for å kunne presentere Videopersona av kunstnerkollektivet Carousell på Atelier Nord ANX. Carousell er et samarbeidsprosjekt mellom Felice Hapetzeder, Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg og Kristina Kvalvik.

De fleste kunstnere som arbeider med video har et arkiv med ubrukt materiale – klipp som av en eller annen grunn ikke helt passet inn, deler av prosjekter som aldri helt nådde mål, idéer som startet bra, men endte dårlig; små snutter som oppstod ved tilfeldigheter, uten spesifikke målsetninger. Kunstnerne i Carousell har valgt å gi slipp på sine respektive arkiver, og har gitt hverandre carte-blanche til å benytte seg av hverandres materiale. Dette materialet, som kunstnerne har utvekslet i forkant av Videopersona, har en personlig inngangsvinkel som gjennom gruppens utvekslingspraksis utfordrer etablerte forestillinger om kunstnerisk opphav og utvider det kreative spillerommet innen video.

Felice Hapetzeder materiale består av et anspent og uforløst møte med et familiemedlem som tidligere hadde hatt tilknytning til Nazi-Tyskland. Marit Lindberg eide et materiale som gikk mellom personlige reisebilder og et forsøk på å lage et kunstprosjekt. Henrik Lund Jørgensen forsøkte gjentatte ganger etter sin fars selvmord å påbegynne nye videoarbeider, men disse ble hele tiden farget av tiden med sorg. Kristina Kvalvik filmet i en periode sine omgivelser med 8mm, men som i siste ende ble til materiale som ikke kunne betraktes med en distanse og forarbeides til et kunstprosjekt.

I arbeidet med å fraskrive seg sitt eget prosjekt har det dukket opp en rekke interessante problemstillinger for gruppen – hvor mye av tematikken fra det opprinnelige prosjekt er gjenkjennelig i en annen kunstners sluttprodukt? Og ikke minst, hvem er det i så fall som er å regne som opphavspersonen til verket?

Henrik Lund Jørgensen (f. 1975) er utdannet fra Konsthögskolan i Malmö. Lund Jørgensen arbeider med video, performance, installasjon og fotografi. De senere år har han blant annet vist sine verker på Rostock Kunsthalle, Bonn Kunsthalle, Norrtälje Konsthall, Lilith Performance Studio, Den Hirschsprungske Samlingen, Museum Kunst der Westküste og Kiasma.

Kristina Kvalvik (f. 1980) er en norsk kunstner som bor og arbeider i Danmark. Hun fullførte sin Master ved Konsthögskolan i Malmö i 2008. Kvalviks arbeider har blitt presentert ved en rekke norske og internasjonale visningssteder, inkludert Göteborg International Biennial for Contemporary Art, LOOP Film Festival i Barcelona, Høstutstillingen og Vigeland-museet.

Felice Hapetzeder (f .1973) bor og jobber i Stockholm og er utdannet ved Konstfack, Institutionen för konst hvor han avla eksamen i 2002. Han har vist sine arbeider på blant annet Oberhausen International Short Film Festival, Norrköpings Konstmuseum, Cairo Video Festival, Haninge Konsthall, Uppsala Konstmuseum, ECoC Istanbul 2010, 10th Istanbul Biennial Nightcomers, Moderna Museet og Kunstmuseum Liechtenstein.

Marit Lindberg (f .1961) Bor og arbeider i Malmö. Lindbergs performancer, videoer og videoinstallasjoner har blitt presentert på gallerier, museer og kunsthaller i Sverige og rundt om i verden, senest på Växjö konsthall, Malmö Konsthall og Paço das Artes i São Paulo, Brasil. Carousell.

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (entrance from Sofienberggt.)
24.10 – 09.11 2014
Opening hours: Thursday and Friday 4-8PM, Saturday and Sunday 1-6PM

Welcome to the exhibition opening on Thursday 23rd of October 7-9PM.

Atelier Nord is pleased to present Videopersona by the artist group Carousell at Atelier Nord ANX. Carousell is a collaborative project by Felice Hapetzeder, Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg and Kristina Kvalvik.

Most artists that work with video have an archive of unused material – footage that for one reason or another didn´t quite fit in, parts of projects that never quite worked, ideas that seemed good, but ended badly; small clips that arose by coincidence, without specific goals. The artists in Carousell have chosen to give up control of their respective archives and have given each other carte blanche to use each other’s material. This material, which the artists have exchanged in preparation for Videopersona, has a personal starting point; enabling Carousell to challenge established notions of artistic authorship and widen the creative possibilities within video through their exchange practice.

Felice Hapetzeder´s material consists of a tense and unresolved meeting with a family member that previously had a connection to Nazi Germany. Marit Lindberg had a set of material that was somewhere between a personal travel journal and an attempt at an art project. Henrik Lund Jørgensen made multiple attempts at new video projects after his father’s suicide, but these were all tinted by this period of sorrow. Kristina Kvalvik spent a period documenting her surroundings in 8mm, but was unable to process the material with the required distance for an art project.

The process of giving up one´s own project has resulted in a number of interesting questions for the group – how much of the original project is recognizable in another artist´s end product? And perhaps even more importantly, who can be regarded as the author of the resulting work?

Henrik Lund Jørgensen (f. 1975) received his education at The Malmö Art Academy. He works with video, performance, installation and photography. In recent years he has shown work at Rostock Kunsthalle, Bonn Kunsthalle, Norrtälje Konsthall, Lilith Performance Studio, Den Hirschsprungske Samlingen, Museum Kunst der Westküste and Kiasma.

Kristina Kvalvik (f. 1980) is a Norwegian artist that lives and works in Denmark. She completed her MFA at The Malmö Art Academy in 2008. Kvalvik´s work has been shown extensively in Norway and internationally, including Göteborg International Biennial for Contemporary Art, LOOP Film Festival i Barcelona, Høstutstillingen and Vigeland-museet.

Felice Hapetzeder (b. 1973) lives and works in Stockholm. He received his education from Konstfack, also in Stockholm, where he completed his degree in 2002. Hapetzeder has previously exhibited work at Oberhausen International Short Film Festival, Norrköpings Konstmuseum, Cairo Video Festival, Haninge Konsthall, Uppsala Konstmuseum, ECoC Istanbul 2010, 10th Istanbul Biennial Nightcomers, Moderna Museet and Kunstmuseum Liechtenstein.

Marit Lindberg (b. 1961) lives and works in Malmö. Lindberg´s performances, videos and video installations have been presented in galleries, museum and kunsthalles in Sweden and abroad, most recently at Växjö konsthall, Malmö Konsthall abd Paço das Artes in São Paulo, Brasil.