Get
News

[:no]

Dato: 06.09 – 06.10.19.
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Åpningstider: torsdag og fredag 15 – 18, lørdag og søndag 13-18. Under Ultimafestivalen (12.09 – 21.09.19) er utstillingen åpen hver dag kl. 13 – 18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 05.09, kl. 19.

Christina Kubisch (f. 1948 Bremen i Tyskland) er blant verdens ledende lydkunstnere. Med inspirasjon fra John Cage, Phill Niblock, Pauline Oliveros og andre komponister i krysningen mellom konseptkunst og avantgarde-musikk, har hun siden 1970-tallet skapt lydinstallasjoner som tar for seg lyder utenfor det frekvensområdet som normalt kan oppfattes av mennesket.

Kubisch studerte både elektronikkutvikling og komposisjon og har lenge arbeidet med lyd som fristiller seg fra konsertscenens statiske presentasjonsform. Hun var blant de første som tok i bruk begrepet «soundscape» som beskrivende for en lytteropplevelse hvor lytteren befinner seg «i» et skiftende lydbilde. I installasjonene til Kubisch tilføyer besøkendes bevegelser og spesialbygget elektronikk tilfeldighetselementer til lytteropplevelsen.

WEAVING er en stedsspesifikk installasjon utviklet av Kubisch for Atelier Nord og Ultimafestivalen. Verket består av cirka 1200 meter med kobberkabler drapert over stålrør festet i taket. Besøkende tar på seg spesialbygde hodetelefoner som fanger opp signaler fra kobberkablene gjennom elektromagnetisk induksjon. Når besøkende beveger seg i rommet, blandes ulike lydspor avhengig av avstanden til kobberkablene. Kubisch’ komposisjon for WEAVING er basert på elektromagnetiske droner og rytmiske mønstre utviklet fra opptak av digitale signaler og datakommunikasjon. Disse lydene er resultatet av digitale nettverk og befinner seg utenfor frekvensområdet som normalt oppfattes av menneskeøret. WEAVING retter oppmerksomheten til de skjulte elektromagnetiske lydlandskapene som finnes i byrom og det mylderet av elektroniske systemer som til enhver tid er i aktivitet i urbane omgivelser.

Christina Kubisch bor og arbeider i Hoppegarten utenfor Berlin. Hun er kjent for elektroakustiske installasjoner, performancer i samarbeid med musikere og dansere og for sitt arbeid som komponist. Hun har deltatt på Venezia biennalen (1980 og 1982), documenta 8 (1987) og Ars Electronica (1987 og 2010). Priser og utmerkelser inkluderer det tyske industriforbundets kulturpris (1998) og komponiststipendet til byen Berlin (2000). Kubisch var professor i audiovisuell kunst ved Kunstakademiet i Saarbrücken fra 1994 til 2013. Hun har vært medlem av Akademie der Künste siden 1997.

WEAVING er del av Ultimafestivalen 2019. Produsert av Atelier Nord med støtte fra Goethe-Institut Norwegen.

[:en]

Dates: 06.09 – 06.10.19.
Location: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).
Opening hours: Thursday and Friday 3 – 6 PM, Saturday and Sunday 1 – 6 PM. During Ultima (12.09 – 21.09.19) the exhibition will be open every day from 1 – 6 PM.

Please join us for the exhibition opening on Thursday 5th of September, 7 PM.

Christina Kubisch (b. 1948 Bremen, Germany) is among the world’s leading sound artists. Inspired by the work of John Cage, Phill Niblock, Pauline Oliveros and other composers that connected conceptual art and avant garde music, she has since the 1970s created sound installations that displace the hearing range of the average human.

Kubisch has studied both electronics and composing and has a long history of working with sound outside the confines of the static presentation allowed by the concert stage. She was one of the first to use the term «soundscape» to describe a listening experience were the listener is contained «inside» a shifting field of sound. In Kubisch’s installations visitors’ movements and sounds captured by electronics often add an element of chance to the experience.

WEAVING is a site-specific installation developed by Kubisch for Atelier Nord and The Ultima Festival. The piece consists of approximately 1200 meters of copper wire draped over ceiling mounted steel tubes. Visitors wear custom-built headphones which receive and mix sound carried by the mounted copper wires through electromagnetic induction. Kubisch’s composition for WEAVING consists of electromagnetic drones and rhythmic patterns built from the waves of digital senders and receivers and other data activities. These sounds are the product of digital networks and are outside of the frequency range normally registered by the human ear. WEAVING turns our attention to the hidden electromagnetic soundscapes of cities and the multitude of electronic systems that are active in urban environments at any given time.

Christina Kubisch lives and works in Hoppegarten outside Berlin. She is known for her electroacoustic installations, her performances (often in collaboration with musicians and dancers) and her work as a composer. She has participated in the Venice Biennale (1980 and 1982), documenta 8 (1987) and Ars Electronica (1987 and 2010). She is the recipient of numerous awards and prizes including the Award of the German Industrial Association (1998) and the composition grant of the city of Berlin (2000). Kubisch was professor of audio-visual arts at the art academy in Saarbrücken from 1994 until 2013. She is a member of Akademie der Künste since 1997.

WEAVING is part of Ultima 2019. Produced by Atelier Nord with generous support from Goethe-Institut Norwegen.

 [:]