Cities Re-Imagined 1

Cities re-imagined: 1, 8-9 mai, 2009

Cities re-imagined: 1 var en todagers konferanse organisert av BUU: Bureau for Unstable Urbanism og Atelier Nord. Konferansen bestod av 18 inviterte internasjonale gjester med ulik kulturell praksis, som presenterte sitt engasjement med ulike problemstillinger knyttet til byutvikling og urban kultur.

Hensikten med konferansen var å skape en platform for en åpen diskusjon om kunstneriske responser til urbane omgivelser og arkitektoniske forestillinger opp mot et større publikum. Programmet var delt opp i fem tematiske paneler med fokus på fotografi, lyd, intervensjon, video og tekst. Konferansen hadde også to hovedinnledere.