CpC

Creating Public Communities

CpC er informasjon-og kommunikasjonsteknologi (IKT) kurs for enslige mindreårige asylsøkere. CpC gir deltakerne digital kompetanse og nettverkserfaring ved å fokusere på grunnleggende bruk av datamaskiner, fri og åpen kildekodet programvare og gratis internett tjenester.

Som et tillegg til IKT kursene har vi startet et dokumentarprosjekt. Deltakerne forfatter historier individuelt eller kollektivt, og utfordres til å innhente materiale fra personlige erfaringer. Lag av historier krysser hverandre for å skape unike beretninger, og gir alternative perspektiver på hva som foregår i samfunnet rundt oss og i verden forøvrig.

Prosjektleder for CPC er Hjørdis Kurås. Kurås er billedkunstner, og jobber i tillegg som hjelpeverge for EMA søkere i Oslo og Asker. Prosjektet er utarbeidet i dialog med organisasjoner som jobber med asylsøkere og flyktninger nasjonalt og internasjonalt, og organisasjoner som jobber relatert til teknologi og nettverksbaserte medier. CpC er produsert av Atelier Nord og støttet av Norsk Kulturråd og UDI (Utlendingsdirektoratet).

cpcproject.ning.com