Deep Listening Workshop

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo
 (inng. fra Sofienberggt.)
Lørdag 14. juni
 2014 fra kl. 15.00 – 18.00
 

Deltakeravgift: kr 350/200 (medlemmer av VoxLAB og nyMusikk)
Obligatorisk påmelding til nordervalk@mac.com (se detaljert informasjon under)

En Deep Listening workshop inkluderer en introduksjon til Deep Listening® med historie, teori og praksis. I praksisen arbeides det med øvelser innen energi, lytting og bevegelse som forklart i boken Deep Listening: A Composer’s Sound Practice av Pauline Oliveros, iUniverse, 2005. Prosesser og opplevelser under praksisen blir diskutert som en del av verkstedet, både samlet og i mindre grupper. Soniske improvisasjoner, tekstpartiturer og Deep Listening-stykker av Pauline Oliveros og andre sertifiserte Deep Listening-komponister, samt deltakende komponisters stykker kan bli fremført og diskutert. Verkstedet er beregnet for lytte-orienterte mennesker, og deltakerne kan være både musikere og ikke-musikere. Produsert av VoxLAB.

Påmeldingsinformasjon:

Tidlig påmelding anbefales. Antall deltagere er begrenset til 30.
Påmelding skjer ved å sende e-post til nordervalk@mac.com.
Pris: kr 350/200 (medlemmer av VoxLAB og nyMusikk).
Innbetaling til VoxLAB innen 9. juni med navn gjelder som bindende påmelding og refunderes ikke.
VoxLAB tilbyr nye medlemmer redusert medlemskontigent (kr 150 ved påmelding til verkstedet (full pris kr 200). Dersom du ønsker å bli nytt medlem, opplys om dette i e-posten ved påmelding.

(Illustrasjonsfoto: Pauline Oliveros, 2010, foto: Vinciane Verguethen)