Get
News

[:no]Atelier Nord ANX, Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo
 (inng. fra Sofienberggt.)
Lørdag 14. juni
 2014 fra kl. 15.00 – 18.00
 

Deltakeravgift: kr 350/200 (medlemmer av VoxLAB og nyMusikk)
Obligatorisk påmelding til nordervalk@mac.com (se detaljert informasjon under)

En Deep Listening workshop inkluderer en introduksjon til Deep Listening® med historie, teori og praksis. I praksisen arbeides det med øvelser innen energi, lytting og bevegelse som forklart i boken Deep Listening: A Composer’s Sound Practice av Pauline Oliveros, iUniverse, 2005. Prosesser og opplevelser under praksisen blir diskutert som en del av verkstedet, både samlet og i mindre grupper. Soniske improvisasjoner, tekstpartiturer og Deep Listening-stykker av Pauline Oliveros og andre sertifiserte Deep Listening-komponister, samt deltakende komponisters stykker kan bli fremført og diskutert. Verkstedet er beregnet for lytte-orienterte mennesker, og deltakerne kan være både musikere og ikke-musikere. Produsert av VoxLAB.

Påmeldingsinformasjon:

Tidlig påmelding anbefales. Antall deltagere er begrenset til 30.
Påmelding skjer ved å sende e-post til nordervalk@mac.com.
Pris: kr 350/200 (medlemmer av VoxLAB og nyMusikk).
Innbetaling til VoxLAB innen 9. juni med navn gjelder som bindende påmelding og refunderes ikke.
VoxLAB tilbyr nye medlemmer redusert medlemskontigent (kr 150 ved påmelding til verkstedet (full pris kr 200). Dersom du ønsker å bli nytt medlem, opplys om dette i e-posten ved påmelding.

(Illustrasjonsfoto: Pauline Oliveros, 2010, foto: Vinciane Verguethen)[:en]Atelier Nord ANXAtelier Nord, Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo

14th of June from 
15:00 – 18:00
Participant fee: NOK 350/200 (members of VoxLAB and nyMusikk)

Register by sending an email to nordervalk@mac.com (detailed information below)

A Deep Listening Workshop includes an introduction to Deep Listening® and its history, theory and practice. In the practical part we will work on exercises on energy, listening and movement as explained in the book Deep Listening: A Composer’s Sound Practice by Pauline Oliveros, iUniverse, 2005. Processes and experiences during the exercises will be discussed as part of the workshop in larger as well as smaller groups. Sonic improvisations, textual notation and Deep Listening pieces by Pauline Oliveros and other certified Deep Listening composers, as well as pieces by participating composers, will be performed and discussed. The Workshop is tailored towards listening oriented people and participants can be both musicians and non-musicians. Produced by VoxLab.

Registration information:
Early registration recommended. Limited to 30 participants.
Register by sending an email to nordervalk@mac.com.
Price NOK 350/200 (members of VoxLab and nyMusikk).
Payment to VoxLab within the 9th of June is considered binding and cannot be refunded.
VoxLab can offer new members a reduced membership fee (NOK 150) on registration for the workshop (normal price NOK 200). If you wish to take advantage of this offer, please state so in your registration e-mail.

(Photo: Pauline Oliveros, 2010 – Vinciane Verguethen)

[:]