Get
News

[:no][su_row]

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt.)
Dato: Torsdag 15.12 kl.19.

Alle rom du har oppholdet deg i har en unik akustisk signatur, og hva enn du gjorde i rommet, påvirket signaturen:

spise frokost, elske, lage en tegning, le av en vits, sørge over et dødsfall, søle suppe, knekke en blyant, puffe en pute, tenne ild, bla i en bok, spille uskyldig, bite seg i tungen, børste håret, miste en venn, røyke en sigarett, ruse seg, falle ned, stå opp, skrive brev, fortelle en løgn, tro på en løgn, prøve seg, fortelle sannheten, skrive en sang, lese en bok, se i taket, sniffe litt lim, spille et spill, tape et spill, vinne et spill, sovne, våkne, tenne et lys, sette opp et stykke, spille konsert, få en ny venn, skysse kjæresten to ganger for hel…

CTRL+ANX: ALL/NEW/CUT er en stedsspesifikk, live performance hvor Elektrodiesel utforsker de unike og spesifikke akustiske kvalitetene til gallerirommet på Atelier Nord ANX. Arbeidet har som målsetning å skape et nytt og unikt minne for de som er tilstede – som aldri skal gjenskapes, reproduseres eller gulpes frem – en singulær, personlig og sannferdig opplevelse av tilstedeværelse i rommet, manifestert som lyd.

Elektrodiesels (Espen Jensen) praksis er knyttet til til tid- og stedsspesifikk kunst som realiseres gjennom installasjoner, intervensjoner og utstillinger. Han har gitt ut flere album med improvisert, intuitiv og eksperimentell musikk. Jensen har lang erfaring som kurator for kunstnerdrevne visningsrom og gallerier i nord-England, som Hull Art Lab (medgrunnlegger), RED Gallery, 54N, HTBA, Hull Film, og The Boathouse.

[su_carousel source=”media: 15846,15847,15848,15849″ link=”image” height=”400″ items=”1″ title=”no”]
[/su_row][:en][su_row]

Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Date: Thursday, 15th of December 7PM.

Every room you have ever entered has its own unique acoustic signature, and whatever you did in the room, affected the signature:

having breakfast, making love, making a drawing, laughing at a joke, mourning a loved one, spilling soup, snapping a pencil, fluffing a pillow, lighting a fire, turning a page, playing innocent, biting your tongue, brushing your hair, losing a friend, smoking a cigarette, getting high, falling down, getting up, writing a letter, telling a lie, believing a lie, making a move, telling the truth, writing a song, reading a book, looking at the ceiling, sniffing some glue, playing a game, losing a game, winning a game, falling asleep, waking up, lighting a candle, staging a play, playing a gig, making a friend, kissing your loved one twice for luck…

CTRL+ANX: ALL/NEW/CUT is a site specific, live performance where Elektrodiesel intends to explore and exploit the inherent, unique and particular acoustic qualities of Atelier Nord ANX in order to create a, new, unique memory for the people who attend – never to be re-created, reproduced or regurgitated – A singular, personal and true experience of the present in the gallery, manifested in sound.

Elektrodiesel’s (Espen Jensen) practice revolves around time/site specific art realised through installations, interventions and exhibitions. He has released numerous albums of improvised, intuitive and explorative music. Jensen has worked extensively as a curator for artist run spaces and galleries in northern England, most notably Hull Art Lab (co-founder), RED Gallery, 54N, HTBA, Hull Film, and The Boathouse.

[su_carousel source=”media: 15846,15847,15848,15849″ link=”image” height=”400″ items=”1″ title=”no”]

[/su_row][:]