Finissage og kunstnersamtale: HC Gilje

Stil from HC Gilje, Barents (mare incognitum), 2015.
Sted: 
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Tidspunkt:
18.02.18 kl. 14.

Velkommen til finissage og kunstnersamtale på Atelier Nord ANX søndag 18.02.18 kl. 14.

Finissagen innledes med en kort presentasjon hvor HC Gilje forteller om utstillingen vision in motion med utgangspunkt i hans flerårige prosjekt Conversations With Spaces. Den vil bli etterfulgt av en samtale om utstillingen mellom Gilje og Synne Tollerud Bull, kunstner og PhD-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom.

Synne Tollerud Bull er en kunstner som arbeider sammen med Dragan Miletic under navnet Bull.Miletic. Hun er for tiden PhD-stipendiat Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

http://www.bull.miletic.info
http://www.hcgilje.com/