Get
News

[:no]Stil from HC Gilje, Barents (mare incognitum), 2015.
Sted: 
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Tidspunkt:
18.02.18 kl. 14.

Velkommen til finissage og kunstnersamtale på Atelier Nord ANX søndag 18.02.18 kl. 14.

Finissagen innledes med en kort presentasjon hvor HC Gilje forteller om utstillingen vision in motion med utgangspunkt i hans flerårige prosjekt Conversations With Spaces. Den vil bli etterfulgt av en samtale om utstillingen mellom Gilje og Synne Tollerud Bull, kunstner og PhD-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom.

Synne Tollerud Bull er en kunstner som arbeider sammen med Dragan Miletic under navnet Bull.Miletic. Hun er for tiden PhD-stipendiat Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

http://www.bull.miletic.info
http://www.hcgilje.com/[:en]Stil from HC Gilje, Barents (mare incognitum), 2015.
Location: 
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Date:
18.02.18, 2 PM.

Please join us for finissage and artist talk on Sunday 18th of February 2018, 2 PM.

The finissage will begin with a short presentation, were HC Gilje will talk about his exhibtion vision in motion in the context of his long-term project Conversations With Spaces. A conversation between Gilje and Synne Tollerud Bull, PhD research fellow at The Institute for Media and Communication, The University of Oslo, will follow.

In vision in motion – art of living on a damaged planet HC Gilje shows a series of videos that explore humans effect and place in the world. Plastic, the ocean and the forest are approached from unconventional perspectives with the help of a microscope, a rotating camera and the laser scanning technique LIDAR. Each tool has been modified or custom built with a singular motion in mind – verticality, rotation and orbit.

HC Gilje works with installation, performance and experimental video. Over the last ten years Gilje has explored how ephemeral media – sound, projections, light and movement – can change and activate a room.

Synne Tollerud Bull is an artist working with Dragan Miletic under the name Bull.Miletic. Tollerud Bull is currently a PhD research fellow at The Institute for Media and Communication, The University of Oslo

http://www.bull.miletic.info
http://www.hcgilje.com/[:]