Hackteria

Hackteria er et open-source prosjekt og felleskap som fokuserer på fri utveksling av kunnskap, intrukser, kritisk refleksjon og teoretiske tekster om kunstprosjekt som dreier seg om biologi, biovitenskap, og bioteknologi. Hackteria er en samling med biologiske open-source kunstprosjekter som Andy Gracie, Marc Dusseiller og Yashas Shetty startet i februar 2009.

Øyvind Mellbyes deltagelse på Hackterialab 2011 var i regi av Atelier Nord.