Ilan Katin: Ana X

Ana X er en stedspesifikk installasjon som tar i bruk projeksjoner og lyd for å skape en dialog mellom oss og nærværet til de som kanskje har okkupert rommet tidligere, og som kanskje fortsatt er tilstede. Ved å ta høyde for den historiske verdien av rommet, skal vi ta i bruk lyd og lys som metode for å berøre veggene og søylene i rommet. Med tanke på lydens natur forestiller vi oss lyd som spretter i kontakt med overflater, med projeksjoner som visuell stimulering eller tolkning, noen ganger koblet direkte til lyden, andre ganger ikke, slik at installasjonen både overskrider og etterligner naturen. Vi ønsker kommunisere med publikum gjennom rommet, med sikkerhet rundt at rommet er en sentral del i hvordan vi kommuniserer. Arbeidstittelen til verket er hentet fra rommets nåværende navn; ANX, og representerer også rommet som en person ved navn ANA, bokstaven X stående som variablene som blir brukt når man lar være å refererer til et etternavn.

Jasmine Guffond: lyd
Ilan Katin: video