Get
News

[:no]Haveraas & Berge

Dato: 12.10. – 11.11.18.
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
åpningstider: 
Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 11.10.18, 19:00.

Det finnes en pikant spenning mellom visjon og virkelighet. Selvbedrag som selvoppholdelsesdrift er en menneskelig tilbøyelighet som finnes overalt: i religion, kunst, sosiale relasjoner og politisk diskurs.

Pompøse forestillinger om universets uendelighet blir sympatisk synliggjort gjennom venners nervøse rykninger. De blir bedt om å poserer med gjenstander og idéer, vi innbiller oss at de vil oppføre seg på en bestemt måte, men nei; de går alltid sine egne veier. De ser ting annerledes.

Jason Havneraas og Kjetil Berge viser en serie med videoer, fotografier og skulpturer som med reversert optikk utforsker overlappende sfærer: selvet, planeten, offentligheten og livet etter døden.

Jason Havneraas er en kunstner basert i Oslo. Han arbeider med video, fotografi, skulptur, film og installasjon. Verkene hans omhandler ofte de åndelige og ideologiske overbevisninger som gir opphav til trossystemer og effektene disse systemene har på individer og grupper. Havneraas har blant annet deltatt i utstillingene The Young Lions, Preus museum, Horten 2017; og Paradoks. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010, ved Museet for samtidskunst, Oslo 2013.

Kjetil Berge bor og arbeider i London og Vestvågøy, Lofoten. Berge arbeider med ulike medier inkludert installasjon, video, performance og skulptur. Han er opptatt av kunstens sammenheng med overbevisning og tro og hvordan hverdagens nærsynthet synliggjør kosmos fjerne mysterier. Arbeidene hans omfatter ofte spontane mellommenneskelige interaksjoner, med virkemidler som humor og empati. Nylige utstillinger inkluderer The Weather in Russia is Fine, Siegfried Contemporary, London 2018; og SUPERDEEP BOREHOLE, NoPlace, Oslo 2016.

Havneraas og Berge har samarbeidet siden 2013. I videoene iscenesetter kunstnerne seg selv og bekjente, ofte i forseggjorte omgivelser. De visker ut grensene mellom digitale og analoge teknikker og kobler trosbaserte oppveksterfaringer til hverdagslivet. Samarbeidene deres inkluderer Dear Day, Podium, Oslo 2016, og NAVIDAD, Telemark Kunstsenter, Skien 2015, i tillegg til mangfoldige performancer og bidrag til gruppeutstillinger.

Utstillingen er produsert med støtte fra Norsk fotografisk fond, Kulturrådet og Billedkunstnernes vederlagsfond.

[su_slider source=”media: 16937,16938,16939,16940,16941,16943,16944,16946,16947,16948,16949,16955,16950,16951,16952,16954″ link=”image” width=”800″ height=”460″ title=”no”][:en]Haveraas & Berge

Dates: 12.10. – 11.11.18.
Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).
Opening hours: 
Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.

Please join us for the exhibition opening on Thursday 11.10.18, 19:00.

A delicious tension exists between vision and truth: self-deception for self-preservation is a human inclination present in religion, art, social interaction and political discourse.

Pompous notions of the scale of the universe are made palatable by the nervous tics of our friends. When asked to pose with objects and ideas, we think they will behave a certain way, but no; they go their own way. They see things differently.

Jason Havneraas and Kjetil Berge present a series of videos, photographs and sculptures exploring reversed optics in the overlapping spheres of self, public, planet and afterlife.

Jason Havneraas is an artist based in Oslo. His work spans video, photography, film and installation and has often dealt with the spiritual or ideological beliefs that spawn systems for living, and the effects these systems have on individuals and groups. Havneraas has taken part in exhibitions including The Young Lions, at The Preus National Museum for Photography, Horten; and Paradox. Positions in Norwegian Video Art, 1980 – 2010, at the National Museum for Contemporary Art, Oslo 2013.

Kjetil Berge is an artist based in London and Vestvågøy, Lofoten. Berge works across a wide range of media including installation, video, performance and sculpture. He is interested in arts connection to conviction and belief and how the nearsighted everyday reveals the distant mysteries of the cosmos.His work often includes spontaneous interactions between people seen through a filter of humor and empathy. Recent exhibitions include The Weather in Russia is Fine, Siegfried Contemporary, London 2018; and SUPERDEEP BOREHOLE, NoPlace, Oslo 2016.

Havneraas and Berge have been frequent collaborators since 2013. In their videos, the artists use themselves and acquaintances, often in elaborate settings, blurring boundaries between digital and analogue technologies, and connecting their respective faithbased upbringings with their everyday lives. Collaborations include Dear Day, Podium, Oslo 2016, and NAVIDAD at Telemark Kunstsenter, Skien 2015, as well as numerous performances and group show contributions.

Supported by Norwegian Photographic Fund, Arts Council Norway og Billedkunstnernes vederlagsfond.[:]