Get
News

Joost Rekveld vil være gjestekunstner på Atelier Nord ANX i perioden 22. juni – 12. juli 2015 gjennom Kulturrådets ordning for Gjesteoppholdsstøtte.

Under oppholdet har Rekveld som mål å utvikle en prototype av installasjonen #61. Verket vil bestå av et øyesporingssystem og en monitor som viser bilder generert i sanntid. Gjennom å spore blikket til én eller flere brukere vil installasjonen gjøre brukeren klar over egne øyebevegelser – systemet vil for eksempel kunne forandre de delene av bildet som er utenfor det området som er gjenstand for øynenes direkte fokus. Han vil holde en presentasjon av prosjektet til høsten.

I tillegg til den delen av prosjektet som skal foregå i Oslo innebærer prosjektet også opphold i India og Nederland. Rekveld har tidligere vist prosjekter på V2_Institute for the Unstable Media i Rotterdam og på ICA og Tate Modern i London.

For mer informasjon om Joost Rekvelds ulike prosjekter, se http://www.joostrekveld.net

ost Rekveld will have a residency at Atelier Nord ANX from June 22nd to July 12th, 2015. The residency is supported by Arts Council Norway.

During his stay Rekveld will be working on the development of a prototype of the installation #61. The work will consist of an eye-tracking system and a monitor displaying images generated in real time. By tracking the gaze of one or more participants the installation will allow users awarness of their own eye movements – the system will for example be able to change the portions of the image that are outside of the direct focus of participants. He will present the project this autumn, date to be announced.

In addition to the section of the project which will take place in Oslo the project will also include stays in India and The Netherlands.

Joost Rekveld is motivated by exploring what we can learn through dialog with machines. He has previously shown projects at the V2_institute for the Unstable Media in Rotterdam and the ICA and Tate Modern in London.