Get
News

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
Atelier Nord ANX holder åpent torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

27.02-15 – 22.03.15.

Velkommen til åpning torsdag 26.02.15 kl. 19.

Atelier Nord har gleden av å presentere Kjetil Skøiens utstilling Performative Video: Live Actions Made for the Camera på Atelier Nord ANX. Skøien viser 3 performance-videoer, alle spesielt utviklet for videomediet.

I In the End the Day Came to the Dark Room utforsker Skøien et nedlagt kulturhus fra Sovjettiden i Riga. Videoen kan oppleves som et minnebilde, en reise tilbake i tiden til da det fortsatt foregikk aktiviteter i kulturhuset. Hands On Table viser en koreografisk sekvens, hvor Skøiens armer og hender slår mot et bord og skaper en musikalsk og fysisk performance, tilsynelatende autonomt. Den tredje og siste videoen, For Dance Alone, viser en gruppe fysisk og psykisk utviklingshemmede som møtes for å danse og bevege seg i Nord-Finland. De utforsker sine fysiske, kroppslige muligheter med en hengivenhet og inderlighet.

KJETIL SKØIEN (f. 1952) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Skøien markerte seg som performancekunstner på 1980-tallet, men har også lang erfaring med teaterregi. Han var blant de første som benyttet video som et aktivt element i sceneoppsetninger, blant annet i stykket Vårnatt ved Det Norske Teateret. Skøien har hatt separatutstillinger på Kunstnernes Hus og Stenersenmuseet. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet på Museet for Samtidskunst, Lillehammer Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum, ICA-London, Charlottenborg Kunsthal-København, Malmø Konsthall og Museum Moderner Kunst-Wien. Skøien er tildelt Statens Garantiinntekt for kunstnere og har kuratert utstillinger på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Stenersenmuseet, Galleri F15, Kunstnernes Hus og UKS.
Atelier Nord is pleased to present Kjetil Skøien’s exhibiton Performative Video: Live Actions Made for the Camera at Atelier Nord ANX. Skøien will show 3 performance videos, all performances developed specifically for the video medium.

Inn In the End the Day Came to the Dark Room Skøien explores an abandoned Soviet-era cultural centre in Riga. The video is structured like a memory, a trip back in time to when there where still activities in the building. Hands on Table consists of a choreographed sequence, where Skøien’s arms and legs create a musical and physical performance by hitting a table, limbs seemingly acting autonomously. The third and last video, For Dance Alone, shows a group of mentally and physically handicapped people dancing and moving together in the north of Finland. They explore their physical, bodily possibilities with devotion and sincerity.

KJETIL SKØIEN (b. 1952) attended The Norwegian National Academy of Fine Arts. He distinguished himself as a performance artist in the 1980s, but has also had extensive experience directing theater. He was among the first to use video as an active element in theater productions, in the play Vårnatt (Spring Night). Skøien has had solo exhibitions at Kunstnernes Hus and The Stenersen Museum. He has participated in several group exhibitions, such as The Museum of Contemporary Art Oslo, Lillehammer Art Museum, Sørlandets Kunstmuseum ICA-London, Charlottenborg Kunsthal-København, Malmø Konsthall og Museum Moderner Kunst-Wien. Skøien is a recipient of the State guaranteed income for artists and has curated exhibitions at the Norwegian National Museum for Art, Architecture and Design, The Stenersen Museum, Gallery F15, Kunstnernes Hus and UKS.