Live Video

Teknologien og kvaliteten på digital video har utviklet seg radikalt gjennom de siste årene og en rekke kunstnere arbeider nå mot en mer direkte (live) tilnærming til presentasjon av levende bilder og lyd. Med “live” menes direkte avspilling av bilde/lyd sekvenser fra et ikke-lineært medium, som en datamaskin, i motsetning til avspilling fra bånd eller disk som ikke muliggjør direkte ikke-lineær tilgang til data. Atelier Nord arrangerer en serie workshops, kunstnerpresentasjoner og arrangement som vil rette søkelys mot denne måten å arbeide med digital video/audio. Prosjektet er rettet mot billedkunstnere, musikere, koreografer, scenografer og andre som arbeider med digital video i en live kontekst. Klikk her for programmet.

Workshopene vil bli ledet av kunstnere med lang erfaring med kunstnerisk tilnærminger knyttet til live video i relatert programvare og verktøy. Vi vil presentere bredden av tilgjengelige verktøy fra kommersielt tilgjengelig programvare til «open source» programvare. Det er vårt mål å initiere og støtte en interdisiplinær dialog og samarbeid mellom kunstnere og utøvere fra forskjellige felt innen billedkunst.