Making Sense

Making Sense var et forsknings- og utviklingsprosjekt om «Physical Computing» for kunstnere. Prosjektet var produsert på Atelier Nord i 2004 og 2005 under ledelse av Erich Berger.

«Physical computing» er om grenesnitt mellom datamaskinen og den fysiske verden. Det er om å komme nær elektroniske media og bruke mulighetene for fysiske grensesnitt snarere enn tastatur og mus. Making Sense bestod av en rekke workshops og forelesninger, samt etableringen av en arbeidstasjon for «physical computing» på Atelier Nord.

Making Sense fortsetter i 2006 under navnet Interface and Society. Etter 2 år med vekt på teknologien endrer prosjektet retning og vil vektlegge kunstneriske praksiser og konsepter.

MOTIVASJON
Den siste tidens utvikling av kommersiell og åpen kunstnerisk programvare (som MAX/MSP, Nato, Jitter SoftVNS, Pure Data, Supercollider, Keystroke etc.) utvider mediakunstnernes frihet på programvaresiden. Denne programvaren gir også mulighet til å bygge grensesnitt mot den fysiske verden.

I en serie workshops tok Making Sense sikte på å introdusere grunnleggende og avanserte teknikker for bruk av sensorer, effektorer, spesialtilpassede grensesnitt til datamaskinen og grensesnitt til andre programvaresystemer.

Prosjektet Making Sense hadde som mål å øke kompetansen for kunstnere og praktikere rundt Atelier Nord. Det ble bygd på kompetanse i sanntids mediaprosessering i nodene i PNEK og internasjonalt, men prosjektet gikk ett skritt videre hva gjelder «physical computing».

ELEMENTER
Workshops, forelesninger, konsultasjoner og elektronikkstasjon.

Workshops
Workshopene hadde en praktisk tilnærming til bruk «physical computing». Det ble introdusert relevante programvaresystemer. Det var også prosjektbaserte workshops der kusntnerne kunne arbeide mer fokusert med egne prosjekter under assistanse og i dialog med andre.

Making Sense 1 – Mobile Sensing and Acting, med Erich Berger og Martin Pi
Making Sense 2 – Introduction into physical computing med Erich Berger
Making Sense 3 – Monofunctions med HeHe (Heiko Hansen og Helen Evans)
Making Sense 4 – Project based workshop med Erich Berger
Making Sense 5 – MAX/MSP/Jitter workshop med Peter Votava
Making Sense 6 – PureData workshop med Erich Berger
Making Sense 7 – Intruduction into physical computing med Erich Berger
Making Sense 8 – Project based workshop med Erich Berger og Peter Votava
Making Sense 9 – Project based workshop med Erich Berger og Peter Votava

Forelesninger
A history of telerobotic art, av Erich Berger
Monofunctions, av Helen Evans and Heiko Hansen
Interface philosophy, av Erich Berger

Konsultasjoner
Erich Berger har som en del av Making Sense gitt praktisk og kunstnerisk veiledning og assistanse til en rekke kunstnere.

Elektronikkstasjon
Atelier Nords elektronikkstasjon er en «physical computing» lab utstyrt med en rekke forkjellige mikrokontrollere, sensorer, maskin- og programvare eksperimenter og utviklingsmiljøer.