Manual for the Construction of a Sound

as a Device to Elaborate Social Connection

Manual for the Construction of a Sound as a Device to Elaborate Social Connection utforsker lyd og auditiv opplevelse som plattformer for sosiale samarbeid og miljømessig etterforskning. Ved å sammenbringe en gruppe bestående av kunstnere bruker prosjektet lyd som et verktøy for å vurdere offentlige rom, og fungerer som en stedsspesifikk feltstudie i Oslo, som involverer lokal forskning, kunstnerisk presentasjon, performative fremførelser og installasjoner og offentlig diskusjon.

Prosjektet belyser lyd og lytting som viktig lokasjon og sosialt materiale, og stiller spørsmålet om hvordan lyder fra hverdagslivet generer felles former, og hvordan dynamikken i lytting presenterer unike typer kunstnerisk intervensjon. Ved å utforske slike temaer, er Manual-prosjektet basert på prosessorienterte handlinger og hendelser ved hjelp av bestemte steder i Oslo. I løpet av én uke vil kunstnerne bringe frem presiseringer av bylivet, og gi uttrykk for lyd og lytting som sosial energi.

Deltagende kunstnere er: den svenske duoen Kristina Lindström og Åsa Ståhl (aka a + k), hvis prosjektene er basert på former for historiefortelling og deling, den amerikanske kunstneren Brandon LaBelle, som arbeider med urbane nettverk og distribuerte soniske fortellinger, Tao G. Vrhovec Sambolec fra Holland / Slovenia, som undersøker spørsmål rundt arkitektoniske rom og former for overføring, Jana Winderen, som forsøker avdekke skjulte kilder til lyd gjennom blindsone innspillinger, og Siri Austeen, utforsker konkrete lyder og det å lytte.

Produsent Hjørdis Kurås | Atelier Nord

Manual for the Construction of an Event as a Device to Elaborate Social Connection er et samarbeid med Ultima ’09, Oslo Contemporary Music Festival, 9.-19. september http://www.ultima.no Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, http://www.kulturrad.no