Mapping Public Space

Mapping Public Space er et initiativ for å fremme forståelsen og oppfatningen av tidsbasert kunst i offentlig rom. Med teknikken Mapping, menes muligheten til å avgrense og tilpasse videoprojeksjoner til spesielle omriss og områder av en projeksjon. Denne økte fleksibiliteten av tilpasningsmuligheter i kombinasjon med bedre og mer lyssterke videoprojektorer åpner for utvidet tilstedeværelse av tidsbaserte arbeider som en del av kunst i offentlige rom. Ved å invitere internasjonale og norske kunstnere som arbeider innen Mapping til å produsere stedsspesifikke videoprojeksjoner til selvvalgte lokasjoner i det offentlige rom ønsker vi å rette søkelys mot denne relativt nye kunstformen.

Prosjektet søker også å tilrettelegge for dialog og utveksling av ideer mellom forskjellige fagfelt gjennom offentlige presentasjoner og workshops. Mapping teknologien gjør det mulig/åpner opp for å komme ”ut av boksen” dvs. ikke være bundet av en rektangulær videoprojeksjon i et gitt størrelsesforhold slik industristandarden dikterer, men heller utforske muligheter ved å projisere på tredimensjonale skulpturelle objekter og arkitektur. I denne ånden håper vi med dette prosjektet å være med på å pløye ny grunn i retning en ny forståelse av «expanded cinema».

Produsent: Ivar Smedstad.