Get
News

[:no]
Tidspunkt: Søndag 01.09.19, kl. 14:00
Sted: Atelier Nords kontorer i tredje etasje av Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).

Velkommen til kunstnersamtale og finissage for Maren Dagny Juells VR-installasjon Flexible Schedule. Dagny Juell møter kurator for fotografi og nye medier på Henie Onstad Kunstsenter Susanne Østby Sæther for samtale. Samtalen foregår på norsk.

Etter samtalen vil Flexible Schedule være åpen til kl. 18 på drop-in basis. Merk at det er mulighet for noe ventetid ettersom installasjonen kun kan oppleves av én person om gangen.

Maren Dagny Juell er utdannet ved Chelsea College of Art and Design og bosatt i Ås. Hun arbeider med VR-relaterte prosjekter, i tillegg til bevegelige bilder og installasjon.  Dagny Juell er medgrunnlegger av visningsstedet She Will i Ski og underviser i tidsbasert kunst ved Einar Granum Kunstfagskole.

Susanne Østby Sæther er kurator for nye medier og fotografi ved Henie Onstad Kunstsenter. Sæther har en doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har arbeidet som forsker. Blant hennes siste publikasjoner antologien Screen Space Reconfigured (red., under publikasjon på Amsterdam University Press).[:en]
Date: Sunday September 1st, 2 PM.
Location: Atelier Nord’s office on the third floor of Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).

Join us for a conversation and finissage for Maren Dagny Juell’s VR-installation Flexible Schedule. Juell will be in conversation with curator for photography and new media at Henie Onstad Kunstsenter Susanne Østby Sæther. The conversation will be in Norwegian.

After the talk Flexible Schedule will be open until 6 PM without a reservation. Please note that there may be a queue as the installation can only be experienced by one person at a time.

Maren Dagny Juell received her MFA at Chelsea College of Art and Design and currently resides in Ås. Her practice is primarily based on VR, moving image and installation. Juell is one of the founders of She Will, an art space in Ski. She teaches time-based art at Einar Granum School of Fine Art.

Susanne Østby Sæther is curator of new media and photography at Henie Onstad Kunstsenter. Sæther holds a doctorate in media studies from the University of Oslo, where she previously worked as a researcher. Her latest publication is the anthology Screen Space Reconfigured (ed., soon to be published on Amsterdam University Press).[:]