Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen: PDP/AV1

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
20.02.-02.03.2014

Atelier Nord ANX

Prosjektet baserer seg på vår flerårige undersøkelse av mulighetene for å generere energi ved hjelp av overflødige frukter og grønnsaker. Ved hjelp av enkel åpen hardware blir energien fra frukt og grønnsaker transformert ved hjelp av integrerte kretser og benyttet til å drive audiovisuelle installasjoner. I tillegg til den interessante audiovisuelle formen, er installasjonene tenkt som en sosial kritikk av det bestående forbrukssamfunnet og et forslag om en alternativ og videre bruk av frukt og grønnsaker som regnes som overflødige og usalgbare av supermarkedkjedene.

Det estimeres at det i EU hver år kastes 89 millioner ton med matprodukter i spiselig forfatning. De strenge europeiske reglene for utløpsdato blir satt på prøve når man undersøker muligheten for å utvide brukstiden for visse matprodukter.

Denne utstillingen er del av et større prosjekt, som er resultatet av seks år med forskning på produksjonsmønstre og forbruk i vårt samfunn. Vi fokuserer spesielt på matvarer som er bedervelige, med fokus på hva man kan gjøre når datoen er utgått. Spørsmålet som stilles er om utløpsdatoer sikrer kvaliteten og tryggheten til maten vår og beskytter forbrukere, eller om de finnes for å beskytte matprodusentene fra juridiske problemer, ofte med store feilmarginer. Vi har funnet at utløpdatoer fører til økt forbruk, noe som gjør at prisnivået holdes oppe på tross av overproduksjon.

For å videreutvikle våre egne undersøkelser samler vi frukt og grønnsaker som har blitt kastet av supermarkedene fordi de har feil farge eller fasong, og dermed ikke er attraktive nok for forbrukere. Sannheten er at det er vanskelig å vurdere riktigheten ved en gitt utløpsdato – riktighetsgraden kan variere basert på temperatur, behandlingen av matvaren og biokjemiskeprosesser som igangsettes av lyseksponering. I stedet for en forbruksdato kunne vi utvidet brukstiden for matvarer ved å tvinge matprodusentene til å indikere om et produkt er farlig å innta etter forbruksdatoene eller ikke, med det resultatet at mange matvarer kunne blitt brukt til å produsere biomasse.

Installasjonen PDP/AV1 viser forskningsprosessen som begynte for tre år siden og som som tilbyr muligheten til å bruke utgått mat i energiproduksjon. Som ledd i vår prosess utviklet vi et pilotprosjekt hvor vi observerte at frukt og grønnsaker produserer små mengder med elektrisitet gjennom en elektrokjemisk reaksjon, som forsakes av å sette inn to ulike metaltyper, kobber og zinc, i hver av fruktene i installasjonen. Disse fruktene produserer små mengder med elektrisitet når de er koblet i serier og driver en liten skjerm. Fra dette øyeblikket var alt fokuset vårt rettet mot å finne metoder for å sette energiprinsippet ut i praksis; dette er termodynamikkens første hovedsetning, som sier at energi ikke kan skapes eller ødelegges, bare overføres fra en form til en annen. Dermed er installasjonen vår også en måte å visualisere en analog syntese som overfører energien fra frukt og grønnsaker i symbiose med en liten plasmaskjerm.

Kunstnerduoen Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen har arbeidet sammen siden 2005. Deres kunstneriske praksis er knyttet til å overkomme grensene mellom kunst og forskning med det transitive og utopiske som hovedtema. De ble uteksaminert fra kunstakademiet i Malmö i 2012 og har siden den gang vært mer eller mindre nomadiske med hovedbase i Norge.

Tidligere utstillinger: In Process in TEA- Tenerife espacio de las Artes, Spain (2013); Hunky Dory at Karlin studio, Prague (2013); Constant. Decay. Rake, Trondheim (2013); Urban Hunter, Nitra gallery, Nitra (2013); Monochromes and other Chromes, Kurant, Tromso (2012) and Soundings, Museum of Contemporary art, Roskilde (2012).