Maxwell City_artist talk: Armin Medosch

Foredrag: Hertzisk rom og dets implikasjoner i forhold til kunst og politikk.

Atelier Nord
torsdag 31. mai kl 19:00
gratis inngang.

Rundt 2003 prøvde Armin Medosch å nøste opp i noen fundamentale spørsmål knyttet til mediekunst. Hvordan har det seg at mediekunst er så lite forstått av folk fra utsiden? Hvorfor er mediekunsten i et slikt teoretisk rot?

Han bestemte seg for å bygge en diskurs opp fra bunnen, fra de materielle kvalitetene mediekunsten arbeider med. Dette ledet ham til en utforskning av elektromagnetiske bølger. Medosch’s hypotese er at disse bølgene er det mest grunnleggende medium i mediekunst. Sammen med RIXC lagde han en utstilling for å undersøke denne hypotesen.

Tidligere hadde Medosch skrevet boken Freie Netze om frie community networks basert på trådløs teknologi. Forberedelsene til denne boken ledet ham in på tilgrensende områder som det politiske spekter og opprinnelsen til radio.
For øyeblikket undersøker han igjen radio. Denne gangen på et bakteppe av politisk økonomi og sosi-kulturelle forhold som gjorde «oppdagelsen» og «oppfinnelsen» av radio mulig.

Medosch vil dra veksler på arbeider av kunstnere som Franz Xaver, Joyce Hinterding og Paul De Marinis. Han vil gi et overblikk over status for kunst i trådløs community networking og politikken rundt dette. Han vil ta for seg både etableringen av trådløs teknologi på begynnelsen av 1900-tallet og de påfølgende digitale og trådløse «revolusjoner».