Get
News

[:no]Velkommen til utstillingsåpning fredag 15.april kl. 17:30.
Atelier Nord ANX holder følgende åpningstider under Oslo Open:
lørdag 16.april og søndag 17.april kl 12:00-20:00.

ORP2 og PRAKSIS presenterer et utvalg verk på Atelier Nord ANX under Oslo Open. Samtidig vises Video Open, et videoprogram kuratert av Janne Talstad. Prosjektet er del av satellittprogrammet til Oslo Open.

ORP2

ORP2 utstilling II: for andre år på rad, viser kunstnere med atelier på Olaf Ryes Plass 2 arbeider på Atelier Nord ANX. Utstillingen inkluderer ‘Live radio’ prosjektet – FORBAUSET OG FRIGJORT, en slags demensskole, performance og radioprogram med live musikk av Maria Due og forhåndsinnspilt intervju med Audun Myskja – det hele sydd sammen av Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy. Tidspunkt for performance er søndag 17.april kl 15:30 (varighet 45 min.)
Deltagende kunstnere: Simona BarberaSara ChristensenIna EriksenYngvild Færøy/Søssa JørgensenMarthe Ramm FortunMaria SundbyJanne Talstad, True Solvang Vevatne.

VIDEO OPEN
Video Open
 bygger på idéen om åpen kildekode, noe som innebærer video som fritt kan benyttes, forandres og deles. Således kan Video Open forandres av både kuratoren og kunstnerne over tid. Utgangspunktet for utvelgelsen av deltagende kunstnerne på årets som i fjorårets filmprogram, er Kunstakademiet i St.Olavs gt 32 og Oslos kunstscene. Still the Academy was a starting point, not a conclusion.
Deltagende kunstnere i Video OpenAyman AlAzraq/Tamer Fathy, Mads Andreassen, Andrea Bakketun, Marianne Bredesen/Sebastian Makonnen Kjølaas, Per Christian BrownAnja Carr, Ronny Faber Dahl, Kristine Dragland, Anders Eiebakke/Izabela Rakowska, Tor Jørgen van Eijk, Crispin Gurholt, Marte Hodne Haugen, Jason Havneraas/Kjetil Berge, Christian HennieHilde Honerud, Silje Linge Haaland, Henrik Plenge Jakobsen, Christian Norum, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Malie Robb, Kristian Skylstad, Helene Sommer, Ellen Henriette Suhrke, Janne TalstadKjersti Vetterstad, Ragnhild Aamås og Camilla Aas.

PRAKSIS
PRAKSIS ble etablert i 2015, og bringer sammen internasjonale og lokale kunstnere i tverrfaglig samarbeid i Oslo gjennom et tematisk ledet residency program.

PRAKSIS presenterer et uformelt utvalg av verk fra deltagerne i residency-programmet New Technology and the Post-Human, som undersøker identitet i digital samfunn.

Residency-temaet ble valgt av David Blandy & Larry Achiampong (UK) med deltagere Maren Dagny Juell Kristensen (NO), Eli Maria Lundgaard (NO), Tonje Alice Madsen (NO), Martina Petrelli (CA/IT), Marit Silsand (NO), and Gary Zhexi Zhang (UK). Jeremy Bailey (CA) deltok med et forskningsopphold.[:en]Welcome to the exhibition opening on Friday 15th of April 17.30 PM.
Atelier Nord ANX will be open Saturday 16th of April and Sunday 17th of April from 12 to 8 PM.

ORP2 and PRAKSIS come together to present a selection of work at Atelier Nord ANX. Also featured is, Video Open, a film program curated by Janne Talstad.

ORP2
ORP2 exhibition II: Artists with studios at Olaf Ryes Plass 2 come together for the second year running to exhibit at Atelier Nord ANX. The exhibition will feature ‘Live radio’ – FORBAUSET OG FRIGJORT (Bewildered and free). A kind of dementia school, a performance and a radio program, with live music by Maria Due and interviews with, amongst others, Audun Myskja – all put together by Søssa Jørgensen and Yngvild Færøy. This takes place from 15.30 on Sunday 17 April (duration 45 min.).

ORP2 participating artists include: Simona BarberaSara ChristensenIna EriksenYngvild Færøy/Søssa JørgensenMarthe Ramm FortunMaria SundbyJanne Talstad, True Solvang Vevatne.

VIDEO OPEN
The Video Open film program is derived from the idea of Open Source, which means the open video is a video that can be freely used, changed, and shared. Thus the program in Video Open can be changed by both the curator and the artists involved over time. The program stays the same, with alterations based on natural needs. The program becomes a vessel for content, and in the arbitrary of the diverse content curatorial challenges will become obvious, which again creates the need for curatorial narration in the program.
Still the Academy was a starting point, not a conclusion.

Featured artists: Ayman AlAzraq/Tamer Fathy, Mads Andreassen, Andrea Bakketun, Marianne Bredesen/Sebastian Makonnen Kjølaas, Per Christian BrownAnja Carr, Ronny Faber Dahl, Kristine Dragland, Anders Eiebakke/Izabela Rakowska, Tor Jørgen van Eijk, Crispin Gurholt, Marte Hodne Haugen, Jason Havneraas/Kjetil Berge, Christian HennieHilde Honerud, Silje Linge Haaland, Henrik Plenge Jakobsen, Christian Norum, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Malie Robb, Kristian Skylstad, Helene Sommer, Ellen Henriette SuhrkeJanne TalstadKjersti Vetterstad, Ragnhild Aamås and Camilla Aas.

PRAKSIS
Established in 2015, PRAKSIS brings international and local creatives to work together across disciplines in Oslo through a thematically led residency programme. PRAKSIS presents an informal selection of work by residents participating in their New Technology and the Post-Human residency, which investigates ideas of identity in digital societies.

This residency theme was selected by David Blandy & Larry Achiampong (UK), and participating residents include: Maren Dagny Juell Kristensen (NO), Eli Maria Lundgaard (NO), Tonje Alice Madsen (NO), Martina Petrelli (CA/IT), Marit Silsand (NO), and Gary Zhexi Zhang (UK). The residency features a research visit by Jeremy Bailey (CA).[:]