Get
News

[:no]Ove Alexander Jamt Dahl "Roadmapped"

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Datoer: 09.03 – 24.03.18
Åpningstider: torsdag og fredag, 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Vi er dessverre nødt til å avlyse Ove Alexander Jamt Dahls utstilling «Roadmapped»  på grunn av sykdom.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 08.03.2018 kl. 19.00-21.00

I utstillingen Roadmapped viser Ove Alexander Jamt Dahl en serie med mapping-arbeider som er realisert i samarbeid med elever fra linjen for kunst, design og arkitektur ved Elvebakken videregående skole, hvor Dahl jobber som lærer. Med teknikken «mapping», menes muligheten til å avgrense og tilpasse videoprojeksjoner til spesielle omriss og områder av en projeksjon – dermed kan man lage projeksjoner som sammenfaller med overflate området på tredimensjonale objekter.

De 12 arbeidene i utstillingen ble opprinnelig laget i 2013, ett arbeid hver dag under en 12 dagers kjøretur fra Oslo til Stavanger. Arbeidene ble realisert på tilfeldig valgte steder langs reiseruten – blant annet et selvportrett i et busskur, en serie med lysende pinner på en strand og en fisk i vannkanten under en bro. For Dahl, var prosjektet en anledning til å utforske mapping som en stedsspesifikk prosess hvor plassering og formaltrekk kunne utvikles raskt og spontant. Ingenting ved arbeidene var forhåndsplanlagt og det digitale materialet var verken designet eller animert på forhånd.

Når arbeidene fra reisen nå gjenskapes for Atelier Nord ANX er dette første gangen de vises i en gallerisetting. Det har krevd videre tilpassing, blant annet å gjenskape de opprinnelige projeksjonsflatene i kappa.

Elevene fra Elvebakken har deltatt i en kort workshop i regi av Dahl hvor de har bygget skulpturelle objekter til utstillingen, samt fått innføring i videomappingteknikker.

Ove Alexander Jamt Dahl er en kunstner og designer bosatt i Oslo som hovedsakelig arbeider med videoinstallasjoner og scenekunstprosjekter. Prosjekter inkluderer lyd- og videoinstallasjon Vevd på Fossekleiva kultursenter i Drammen (2016), mapping- projeksjonen Ascent/Descent i Svelvik kirke (2015) og utstillingen Walled på Atelier Nord ANX (2013). I 2017 vant Dahl Heddaprisen for beste audiovisuelle arbeid med videodesign til sceneforestillingen Rekyl.

Deltagende elever fra linjen for kunst, design og arkitektur ved Elvebakken videregående skole:
Benjamin Hokstad Vollan
Marlon Ulven
Max Emanuel Johnsen Engebrigsten
Karoline Shayapon Oddene
Signe Mehlum
Clarice De Sousa Monteiro

Roadmapped er laget med støtte fra Kulturrådet og Elvebakken videregående skole.[:en]Ove Alexander Jamt Dahl "Roadmapped"

Place: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).
Dates: 09.03 – 24.03.18
Opening hours: Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.

Unfortunately, we’ve had to cancel Ove Alexander Jamt Dahls exhibition «Roadmapped» because of illness.

Please join us for the exhibition opening on Thursday 08.03.18 from 7PM

The exhibtion Roadmapped consists of a series of mapping projections by Ove Alexander Jamt Dahl, realised in collaboration with students from the art, design and architecture program at Elvebakken Secondary School where Dahl works as a teacher. «Mapping» is a technique which allows video images to be constrained or adapted to certain proportions or areas of a projection – allowing for projections that act as surface textures on three-dimensional objects.

The 12 works in the exhibition were originally created in 2013, a work a day during a 12 day drive from Oslo to Stavanger. Each work was spontaneously created in locations discovered by Dahl along the route – with works including a self-portrait in a buss stopp, a series of glowing sticks on a beach, and a fish along the waterline below a bridge. For Dahl, the project was an opportunity to explore mapping as a site-specific prosess were placement and formal development had to occur quickly. Nothing about the work was preplanned and digital material and animations were produced on the spot.

This will be the first time these works are shown in a gallery setting. Each work has been specially adapted for Atelier Nord ANX, by recreating the original projection surfaces in kappa.

The students from Elvebakken participated in a short workshop with Dahl were they build sculptural objects for the exhibition. They also received an introduction to video mapping techniques from Dahl.

Ove Alexander Jamt Dahl is an artist living in Oslo, working with video installations and stage productions. His projects include the sound- and video installation Vevd at Fossekleiva Culture Center in Drammen (2016), the mapping projection  Ascent/Descent in Svelvik church (2015) and the exhibition Walled at Atelier Nord ANX (2013). In 2017 Dahl was awarded the Hedda prize for best audio-visual work with the video design for the stage production Rekyl.

Participating students from the art, design and architecture program at Elvebakken Secondary School:
Benjamin Hokstad Vollan
Marlon Ulven
Max Emanuel Johnsen Engebrigsten
Karoline Shayapon Oddene
Signe Mehlum
Clarice De Sousa Monteiro

Roadmapped is supported by Arts Council Norway and Elvebakken Secondary School.

 

 

 [:]