Get
News

[:no]Paul DeMarinis – Weave Wave Woven. Photo: Zane Cerpina /PNEK

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt.)
Dato: 02.09. – 01.10.17
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.
Utvidede åpningstider: under Ultima (07.09 –17.09.) og Oslo Art Weekend (07.09. – 10.09.) holder utstillingen åpent alle dager, 12-18.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 1. september, kl. 19.

Weave Wave Woven er en ny lydinstallasjon av Paul DeMarinis. Installasjonen består av fire retningsstyrte loopantenner, plassert i gallerirommets midtgang. Hver antenne produserer elektromagnetiske bølger og lyd, som stråler ut i rommet. Flere radioapparater mottar bølgene og oversetter signalene til lyd. En serie med tre korte klikkelyder – morse for bokstaven ”S” – henviser til den første transatlantiske radiosendingen, gjennomført av den Italienske fysikeren og ingeniøren Guglielmo Marconi i 1901.

Weave Wave Woven er laget for å markere overgangen fra analoge til digitale radiosendinger i Norge. I Oslo skal overgangen fra FM til DAB skje i september 2017. Nasjonalt skal overgangen være gjennomført 13.12.17.

Paul DeMarinis (f. 1948, Ohio) var sentral i lydkunst-miljøet som vokste fram i California på 1960- og 70-tallet. Arbeidene hans utfordrer idéen om teknologidrevet samfunnsendring, ofte med utgangspunkt i historisk kontekst. DeMarinis’ kunstneriske interesser omfatter fysikk og oppfinnelsen av tekniske innretninger. DeMarinis er Professor of Art ved Stanford University. Han har blant annet samarbeidet med David Tudor, David Behrman og The Merce Cunningham Dance Company. DeMarinis har mottatt flerfoldige priser og stipender, inkludert Goldene Nica des Prix Ars Electronica i Linz i 2006, i kategorien “interaktiv kunst”. Prisen ble gitt for arbeidet The Messenger fra 1998 (revidert versjon 2005).

Weave Wave Woven er kuratert av Carsten Seiffarth og Ivar Smedstad.

I samarbeid med:

kulturetaten, Oslo Kommune
Ultima festivalOslo Art Weekend

 

 

 

 

 

 [:en]Paul DeMarinis – Weave Wave Woven. Photo: Zane Cerpina /PNEK

Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Dates: 02.09. – 01.10.17
Opening hours: Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.
Extended opening hours: during Ultima (07.09 –17.09.) and Oslo Art Weekend (07.09. – 10.09.) the exhibition will be open every day, 12-18.

Please join us for the opening reception on Friday 1st of September, 9PM.

Weave Wave Woven is a new sound installation by Paul DeMarinis. The installation consists of four directional loop antennas, placed in a row in the centre of the gallery. Each antenna produces short bursts of electromagnetic waves and sound that radiate out into space. Several vintage radios receive the waves and translate them back into audible clicks. The series of clicks – Morse code for the letter “S” – reference the first transatlantic radio transmission, by the Italian physicist and engineer Guglielmo Marconi in 1901.

Weave Wave Woven was created to commemorate the transition from analog to digital radio in Norway. In Oslo, the switch from FM to DAB will take place during September 2017. Nationwide, the transition is scheduled to be completed by December 13th, 2017.

Paul DeMarinis (b. 1948, Ohio) is one of the early innovators of sound art, emerging from the experimental sound and music scene that developed in California in the 1960s and 70s. His work challenges the notion of technologically driven transformations of society, frequently taking into account historical context. DeMarinis’ artistic interests include physics and the invention of technical objects and devices. Since 2000, he has been Professor of Art at Stanford University. His many collaborators include David Tudor and David Behrman and the Merce Cunningham Dance Company. DeMarinis has received numerous awards and grants, including the Goldene Nica des Prix Ars Electronica, Linz in 2006 in the category of “Interactive Art” for his work The Messenger from 1998 (revised version 2005).

Weave Wave Woven is curated by Carsten Seiffarth and Ivar Smedstad.

In collaboration with:

kulturetaten, Oslo Kommune
Ultima festivalOslo Art Weekend

 

 

 

 

 [:]