Get
News

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
14.11.14 – 16.11.14

Fernanda Branco (BR/NO – PAO), Amelia Beavis-Harrison (UK/NO – PAO), Tereza Buskova (UK/CZ) Anja Carr (NO – PAO), Maline Casta (SE), Bartolomé Ferrando (ES), Kurt Johannessen (NO – PAB), Rita Marhaug (NO – PAB), Álvaro Terrones & Santiago López (ES) Justyna Scheuring (PL), og Łukasz Trusewicz (PL)

Tema: Visuell Poesi innenfor Performancekunst
PAO ønsker med denne festivalen å utforske poesi innenfor performancekunst, hvordan kunstnere jobber med poesi innenfor performance kunst, hvordan poesi kan utforskes og uttrykkes. Ved å velge et tema ønsker vi å formidle de forskjellige uttryksmetoder og arbeidsformer performancekunstnere jobber innenfor.

Artist talks / kunstnersamtaler: Kunstnerne er invitert til å holde en kort presentasjon om sitt kunstnerisk arbeid, etterfulgt av diskusjon og samtale med publikum.

Utstilling / Video Program: Vi vil vise foto av Monika Sobczak og 3 video program, ca. 20 min hver som er kuratert av Margarida Paiva (PT/NO), Lilith Performance Studio (SE) and Tanja Thorjussen (NO – PAO).

Ekstraprogram:
10 til 13 November: Performance workshop med Agnes Nedregård på ANX.
* 14 November: Vernissage, artist talks og gruppeperformance med Nedregård-workshopdeltagere.
17 November vil Tereza Buskova ha et foredrag om sin kunstneriske praksis på Open Forum.

Festivalen 2014 er støttet av Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Pressekontakt: Tanja Thorjussen // performanceartoslo@gmail.com // 90022059
For mer detaljert info om kunstnerne og program: http://www.performanceartoslo.no

PAO er en forening som ble dannet høsten 2012 for å styrke miljøet i Oslo og formidle performancekunst til publikum ved å produsere eventer som workshop, festival og artist talks. Ved å arrangere en årlig festival i Oslo vil vi kunne introdusere publikum for nasjonale og internasjonale performance kunstnere.Atelier Nord ANX

14 November 18:00 – ca 20:00 Opening programme*
15 November 14:00 – ca 18:00 Live Performance
16 November 14:00 – ca 18:00 Live Performance

Fernanda Branco (BR/NO – PAO), Amelia Beavis-Harrison (UK/NO – PAO), Tereza Buskova (UK/CZ) Anja Carr (NO – PAO), Maline Casta (SE), Bartolomé Ferrando (ES), Kurt Johannessen (NO – PAB), Rita Marhaug (NO – PAB), Álvaro Terrones & Santiago López (ES) Justyna Scheuring (PL) and Łukasz Trusewicz (PL)

Theme: Visual poetry within performance art
With this festival, PAO wishes to explore visual poetry within performance art, how artists work with poetry within performance and how poetry can be expressed and explored. By choosing a specific topic for the festival we wish to impart the many different modes of expression and practice that performance artists work with.

Artist talks: Artists are invited to hold a short presentation of their practice, followed by a discussion with the audience.

Exhibition / Video Programme: we will show photographs by Monika Sobczal and 3 video programmes, each approximately 20 minutes in length. The video programmes are curated by Margarida Paiva (PT/NO), Lilith Performance Studio (SE) and Tanja Thorjussen (NO – PAO).

Extra programme:
10 -13 November: Performance workshop with Agnes Nedregård at ANX.
* 14 November: Vernissage, artist talks and group performances by participants in the Nedregård-workshop.
On the 17th of November Tereza Buskova will hold a talk on her artistic practice during Open Forum.

The festival is supported by Fritt Ord and Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kulturetaten / Oslo municipality and the Spanish Embassy in Oslo.

Press contact: Tanja Thorjussen // performanceartoslo@gmail.com // 90022059
For a detailed programme, please see: http://www.performanceartoslo.no