Andy Gracie: ProxyInstallasjonen Proxy av Andy Gracie består av et par nesten identiske roboter kalt «Essence» og «Possibility». Robotene er laget for å kunne gjennomføre grunnleggende oppgaver knyttet til å lete etter bjørnedyr og nematoder i mose og jordprøver. Bjørnedyr og nematoder er to av de viktigste organismene i vår tids romfart- og astrobiologiske forskning. Essence og Possibility ligner både i form og formålssammenheng på robotene «Spirit» og «Opportunity», som har gjennomsøkt Mars’ overflate siden januar 2004 og tatt prøver av planetens røde overflate.

I Proxy er rollefordelingen mellom menneske og robot snudd på hodet. Vanligvis er det mennesker som sender roboter til fjerne, farlige, utilgjengelige, og ugjestmilde steder. I Proxy er det i stedet kunstneren som reiser til slike områder for å samle prøver som robotene kan utforske i galleriets «trygge» omgivelser. Hver gang Proxy stilles ut, er prøvene som undersøkes samlet av kunstneren fra et øde og ugjestmildt geografisk område relatert til utstillingsstedet.

Andy Gracies arbeider utforsker informasjonssystemer i levende organismer og økosystemer og hvordan tilgang til disse informasjonssystemene kan muliggjøres ved hjelp av teknologi. Gracie er interessert i organismer som dataprosesseringssystemer både i søken etter mening og i utforskingen av hvordan robotiske enheter kan bli en integrert del av et levende nettverk. Denne interessen inkluderer undersøkelser av hvordan organiske og ikke-organiske systemer kan knyttes sammen gjennom ulike kanaler, hvor kommunikasjon og nærvær realiseres gjennom handling.