«radiant» av HC Gilje på Factory Light

HC Gilje Radiant

Sted: Factory Light festivalen i Slemmestad sentrum, støvloftet.
Dato: 14.09. – 15.09.18.

Radiant er et storskala lysmaleri i kontinuerlig forandring. Hvit laser treffer fosforiserende maling slik at flatens evne til å absorbere og avgi lys er i flux. Overganger fra langsomme til raske bevegelser, fra umiddelbare endringer til tidsbestemte forskyvninger. Radiant bygger opp komposisjoner og bryter de ned.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom.

Visning er co-produsert av Atelier Nord og Factory Light for den sjette utgaven av Factory Light-festivalen. Radiant er støttet av Kulturrådet, Billedkunstnernes verderlagsfond og Norsk filminstitutt.

www.hcgilje.com