RAM

Re-approaching new media

RAM: et samarbeid mellom nordiske og baltiske organisasjoner

Gjennom bl.a. en internasjonal workshopserie gikk RAM inn i problemstillinger knyttet til mangfoldig opphavsrett, sosial interaksjon og kollektiv intelligens, interaksjon mellom fysiske og virtuelle miljøer, utvikling av nye anvendelser for Internettet, estetikk og fortellingsmåte i dataspill og nye utopier. Målet med RAM var å skape et internasjonalt nettverk av profesjonelle kunstnere, teknikere, designere og media-aktivister med en rekke kunnskaper innen ny teknologi, for å sette i gang en produktiv og kritisk dialog mellom ulike kunstneriske kulturer som bruker nye medier som verktøy i sin kunstneriske virksomhet, men også å oppmuntre til å utvikle nye verktøy og nye former for uttrykk og kommunikasjon.