Get
News

Åpningstider: torsdag til søndag fra kl. 13 – 18.

Fra 25. til 28. oktober 2012 stiller Ricardo del Pozo ut sin lydinstallasjon “adaption/volume” på Atelier Nord ANX. Utstillingen er del av hans bidrag på Musikkteknologidagene 2012 arrangert av NOTAM hvor han er en av hovedinnlederne. Tittelen på Ricardo del Pozos innlegg er “Audiovisual, reflection on artistic practice”.

Mer om Ricardo del Pozo og Musikkteknologidagene 2012. Opening hours: Thursday to Sunday from 13 – 18 hrs.

Ricardo del Pozo’s sound installation “adaption/volume” will be exhibited at Atelier Nord ANX from 23 – 25 October 2012. The “exhibition” is part of his talk at Music Technology Days 2012” hosted by NOTAM where del Pozo is one of the keynote speakers. The title of his speech is “Audiovisual, reflection on artistic practise”.

More about Ricardo del Pozo and Music Technology Days 2012.