Seminar: Surround lyd

Surround lydopptak fra flere perspektiver

29. mars 2014, kl 12.00 – 16.00
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggt.)

Gisle Tveito, Trond Lossius og Jana Winderen vil snakke om sine erfaringer med surround opptak. 

Alle som arbeider med eller er intressert i lydopptak og spesielt surround teknikker fra ulike miljøer inviteres til å dele erfaringer, og rett og slett møtes for å utveksle meninger, synspunkter og tanker rundt opptak og arbeid med surround lyd. 
Presentajonene holdes på norsk og det er gratis.

Gisle Tveito
Gisle Tveito har lang erfaring med filmlyd, både som lyddesigner og som mikser. I de siste årene er han kanskje mest kjent for Joachim Trier og Eskil Vogt’s filmer hvor lydfortellingene ofte har en sentral plass. Han er leder for lydavdelingen på Storyline. 

5.1 har vært arbeidsformatet siden 1994. Han vil snakke om hvilke erfaringer han har gjort når det gjelder de utfordringer man møter når man skal produsere lyd for film. Hvilke opptaksteknikker og formater egner seg for å produsere et godt og narrativt lydbilde. Han vil vise noen eksempler fra bl.a. de kinoaktuelle filmene Blind og Kraftidioten.

http://www.imdb.com/name/nm0878475/
http://storyline.no

Trond Lossius
Trond Lossius undersøker sammenhenger mellom lyd, rom og sted i installasjoner og andre tverrkunstneriske prosjekter, og arbeider også med forskning og programvareutvikling. Han er basert i Bergen, hvor han er FOU-koordinator ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. 

De senere årene har han gjort mye felt-opptak som surround (ambisonic) opptak, særlig fra drabantbymiljøer. Slike ikke-steder er gjerne anonyme og uspektakulære og unndrar seg oppmerksomhet, men lydlandskapene har mange fine kvaliteter med en blanding av urban støy og naturlyd. Han vil gi eksempler på hvilke typer opptak jhan er interessert i og hvorfor, pågående utprøvinger for å kunne arbeide med slike opptak som formbart lydlig materiale i videre bearbeiding, og hvordan han har benyttet dem i kunstneriske prosjekter siste året. Han vurderer at denne praksisen er relatert til, men ulik, lyddesign for film.

http://trondlossius.no

Jana Winderen
Jana Winderen har i over 20 år arbeidet med lyd i installasjoner, konserter og gjort lyd utgivelser på ulike formater, også lyd til film. De siste 8 årene har hun arbeidet spesiellt med lyd landskap tatt opp under vann og fra frekvensområder vi i utgangspunktet ikke hører. 

Hun vil snakke om hvordan hun arbeider med surround opptak, både over og under vann, hvorfor og hvordan  det er interessant. Hun vil også presentere et par eksempler på hvordan hun har arbeidet med surround i installasjoner hun har gjort i det siste på MoMA i New York og i utendørs 50 høytalers installasjonen The Morning Line i Istanbul.

http://www.janawinderen.com/