Shock and Awe – Performance av Ethan Rafal

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Tidspunkt: Lørdag 03.12.16 kl. 19.

Shock and Awe er et tolvårig, autobiografisk prosjekt som utforsker forholdet mellom langtrukken krigføring og forfall i hjemlandet. Det er en journal bestående av bilder, tekst og funnede gjenstander som problematiserer skillelinjen mellom forfatter og subjekt, personlige og autoritative historier. Prosjektet er ferdigstilt gjennom flere år med reiser i USA og slekter på dokumentarfotografi og litterære sjangere knyttet til den amerikanske road-trip kulturen.

Turnéen tar med journalen tilbake til stedene og menneskene som beskrives og tar med seg forfatter, tematikk og tilskuer i en total granskning av arbeidet. På grunn av den interdisplinære naturen til prosjektet er Shock and Awe til dels en muntlig fortelling, performance og gruppesamtale hvor hver fremføring er rikelig supplert med pai og whiskey.

Shock and Awe er en fremføring av et første-persons forfatterskap, som henviser til amerikanske folketradisjoner. Prosjektet utfolder seg i sanntid og balanserer humor og oppriktighet med transformasjonen av minne til dokument. Begivenhetene i kjølevannet av 2001 er forsvinnende fra minnet, men er enda ikke fullstendig historisert – det finnes fortsatt rom for radikal agens over fremvoksende, dominante historier.

Mer om prosjektet: http://www.ethanrafal.com

Ethan Rafal

Ethan Rafal