Get
News

Soft Technology har vært et prosjekt for forskning og utprøving av tekstil elektronikk og e-tekstile materialer og teknikker. Prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom tekstilkunstneren Hillevi Munthe og Atelier Nord siden 2010 og ble avsluttet med utstillingen Haptosonic på Atelier Nord ANX i oktober 2013.

Internasjonalt har nanoteknologi og «smarte» myke materialer kommet mer og mer både innenfor tradisjonell produktutvikling og også innenfor (medie)kunstfeltet. Produkter med folietynne skjermer som leser og responderer på brukerens bevegelser eller berøring, gjør at vi som konsumenter venner oss til flere og flere produkter basert på bevegelsesstyrt interaksjon. Kunstfeltet har i større grad fokusert på de poetiske og emosjonelle sidene av utviklingen. Hvordan forandrer teknologien oss som mennesker og relasjonene oss i mellom? Enkel fysisk berøring av ting eller andre personer kan påvirke sanselige opplevelser utenfor objektet eller menneskene alene, og gir handlinger og bevegelser mening på en annen måte. I stedet for at teknologien leverer en opplevelse, blir den sosiale samhandlingen mellom menneskene som bruker den minst like viktig. E-tekstil og tekstil elektronikk har lenge vært en smal nisje i kunstfeltet. De siste par årene har derimot e-tekstil gjort seg gjeldende i flere og flere fora og prosjektene blir mer ambisiøse.

Gjennom en serie worklabs, åpne workshops, seminarer og utstillinger utforskes mulighetene og utfordringene som ligger i møtet mellom fagteoretisk kunnskap, ny teknologi og kunstpraksis.

Soft Technology er et prosjekt initiert av Hillevi Munthe og produsert av Atelier Nord i samarbeid med Hilde Hauan Johnsen ved Future Textiles på Kunsthøgskolen i Bergen.


Soft Technology is a research project on electronic textiles. The project focuses on materials and techniques, and aims at collecting resources and building an active network outside and across institutions.

With one leg planted in the DIY-tradition of electronic art, Soft Technology conveys knowledge about and understanding of technology in addition to traditional and modern textile techniques.

Through a series of work-labs, open workshops, seminars and exhibitions, the possibilities and challenges in the intersection between theoretical knowledge, new technology, and artistic practice are explored.

Soft Technology is a project initiated by Hillevi Munthe and produced by Atelier Nord in collaboration with Hilde Hauan Johnsen at Future Textiles at Bergen National Academy of the Arts.