Soft Technology_2010 og 2011

Soft Technology er et forskningsprosjekt på elektroniske tekstiler med fokus på materialer og teknikker. Prosjektet har som mål å samle ressurser og å så frø til et aktivt nettverk av praktiserende utenfor og på tvers av institusjoner.

Med minst ett ben trygt plantet i «gjør-det-selv»-tradisjonen innenfor elektronisk kunst, formidler Soft Technology kunnskap og forståelse for elektronikk og teknologi samt tekstile teknikker i tradisjonell og moderne forstand.

Gjennom en serie worklabs, åpne workshops, seminarer og utstillinger utforskes mulighetene og utfordringene som ligger i møtet mellom fagteoretisk kunnskap, ny teknologi og kunstpraksis.

I 2012 videreføres Soft Technology med verksrelatert utforskning av materialer med formhukommelse/Shape Memory Materials og tekstil energihøsting. Ett av målene er å gjøre erfaringer og teknisk kunnskap om materialer og prosesser tilgjengelig for videre bruk og utvikling.

Rapport Soft Technology 2010-2011 (pdf)

Soft Technology er et prosjekt initiert av Hillevi Munthe og produsert av Atelier Nord i samarbeid med Hilde Hauan Johnsen ved Future Textiles på Kunsthøgskolen i Bergen. Utstillingene i 2011 holdes på SOFT galleri i Oslo og Galleri 3,14 i Bergen.


Prosjektet er innvilget støtte fra Kulturkontakt Nord | Norsk kulturråd | Bergen kommune | Norske Kunsthåndverkere.