Soft Technology_2012

2012 var tredje året med Soft Technology, Atelier Nords satsning på utforskning og formidling av tekstil elektronikk og e-tekstile teknikker. Elektroniske tekstiler er tekstil med elektro-mekaniske egenskaper som gjør det mulig å enten bygge komponenter av utelukkende tekstilt materiale eller inkorporere tradisjonelle elektroniske komponenter i en større tekstil krets.

Årets aktiviteter inkluderte blant annet seks åpne e-søm kvelder på Atelier Nord ANX, to kurs for barn og unge og en større workshop over tre dager.

Årsrapport for 2012 er tilgjengelig her: Soft Technology 2012_rapport_final