Soft Technology_Soft Technology på Galleri 3,14

19. august – 25. september 2011

19. august 2011, kl 18:00 åpnet utstillingen «Soft Technology: elektroniske tekstiler – når fremtiden blir myk»Galleri 3,14 i Bergen. Utstillingen er kuratert av Hillevi Munthe og produsert av Atelier Nord i samarbeid med Galleri 3,14 og Kunsthøgskolen i Bergen. Utstillingen er en del av et grunnforskningsprosjekt på tekstil elektronikk i kunstnerisk sammenheng produsert av Atelier Nord og gjennomført ved Atelier Nord i Oslo og ved Kunsthøgskolen i Bergen. Prosjektet har motatt støtte fra Kulturkontakt Nord, Norsk kulturråd, Bergen kommune, Norske Kunsthåndverkere og Den Østerrikske Ambassade.

Utstillingen viser arbeider som utforsker mulighetene, begrensningene og poesien som ligger i tekstil elektronikk i kunstnerisk sammenheng. Basert i en velkjent og taktil materialitet tar tekstil elektronikk den elektroniske utviklingen to skritt frem, men samtidig fem tilbake. E-tekstil er både interaktive, eller “levende” og “smarte” tekstiler, og myk og fleksibel elektronikk. Med sydde sensorer, strikkede kretser og vevde lys åpner elektroniske tekstiler “den sorte boksen” av avansert teknologi som vi er blitt vant til å omgi oss med. Samtidig er materialiteten et ustabilt element som tvinger verksutviklingen tilbake til et mer grunnleggende nivå enn det den harde elektronikken har nådd.

Utstillingen viser verk av norske og internasjonale kunstnere som bruker smarte materialer, e-tekstil og tradisjonell elektronikk og tekstile teknikker som utgangspunkt i verksutviklingen. De ni arbeidene har ulik innfallsvinkel til materialene og forteller ulike historier. Likevel knyttes de sammen av en søken etter å gi det ustabile, ukjente og uforutsigbare en form og visualitet.

Inkludert i utstillingen er en samling prototyper og prøver fra deltagere i prosjektet Soft Technology hvor publikum kan ta og trekke i, lage lyd med og selv se hvordan elektroniske tekstiler fungerer. Kunstnere som har bidratt til denne delen av utstillingen er Elin Igland, Syntjuntan og Amanda Steggell.

bildet | Astrid Krogh IKAT II, light tapestry