Soft Technology_Soft Technology på SOFT galleri

Soft Technology på SOFT galleri
1. april – 1. mai 2011

31. mars 2011 åpnet utstillingen Soft Technology på SOFT galleri. Utstillingen ble satt sammen av arbeider som bruker smarte materialer, e-tekstil og tradisjonell elektronikk som utgangspunkt i verksutviklingen. De fire verkene har ulik innfallsvinkel til materialiteten og forteller ulike historier. Likevel knyttes de sammen av en søken etter å gi det ustabile, ukjente og uforutsigbare en form og visualitet, både i innhold og i materialitet.