Subharchord

Research, prosjektutvikling og filmopptak til dokumentarfilm og pilot
av Ina Pillat (2010-2013).

På begynnelsen av 60-tallet ble det bygget et instrument i Øst-Berlin som var langt forut for sin tid. Subharchordet var en elektronisk lydgenerator, konstruert av de fremste lydekspertene i landet. I dag er det bare noen få som kjenner instrumentets historie.

Protagonisten i filmen er Gerhard Steinke, en energisk, nysgjerrig og livsglad 85-åring. Steinke var fra 1956 leder for ”Labor für musikalisch-akustische Grenzprobleme” i Øst-Berlin – hvor Subharchordet ble utviklet og bygget.

Tidlig i 1968 kom tre medarbeiderne fra Norsk rikskringkasting på besøk til Øst-Berlin. Kort tid senere ble et Subharchord i all hemmelighet sendt til Oslo. Siden dette møte har Gerhard Steinke ikke visst noe om hva som hendte med instrumentet.

Av de seks instrumentene som ble bygget i det tidligere DDR, eksisterer det i dag kun tre – et i Wien, et i Berlin og et i Trondheim. Dokumentarfilmen gjør et dybdedykk i Subharchordets historie med utgangspunkt i eksemplaret som ble kjøpt av NRK og avdekker en historie som har paralleller til den kalde krigen, Norsk eksperimentell musikk og kulturpolitikk.

Regissør Ina Pillat er opprinnelig fra Øst-Tyskland, men er nå bosatt i Oslo.
Hun har sin utdannelse fra Burg Giebichenstein i Halle og Kunsthochschule für Medien Köln. Pillat har regissert og produsert flere dokumentarfilmer og har arbeidet ved en rekke tyske TV stasjoner.

www.inapillat.de


Prosjektet er produsert i samarbeid med:
PNEK
NTNU / musikkteknologi
NRK
True Fiction
Norsk Filminstutt
Fond for lyd og bilde
Norsk kulturråd
Fritt Ord
DEFA-Stiftung
Ny Musikk
Teknisk Museum
og Atelier Nord