Teknisk tirsdag

Vi fortsetter serien med Tekniske tirsdager på Atelier Nord ANX i høst.
Tekniske tirsdager er en ukentlig sammenkomst som Atelier Nord startet med i vår der eksperter på forskjellige områder innen mediekunst presenterer arbeidsmetoder og gir tekniske introduksjoner til forskjellige produksjonsprosesser og verktøy knyttet til sin egen kunstneriske praksis.

Høstens program samkjøres med Dans For Voksnes månedlige mekkedager som arrangeres i NOTAMs nye lokaler. Atelier Nord arrangerer månedlige elektroniske syklubber, innføring i forskjellige typer mapping og live video programvare, samt introduserer forskjellige bruksområder for Arduino.

Kalender for Teknisk tirsdag frem til jul:

16.10. Mekkedager Dans for Voksne
23.10. Teknisk tirsdag: Elektronisk syklubb
30.10. Teknisk tirsdag: MadMapper og Modul8
06.11. Teknisk tirsdag: Arduino med HC Gilje
13.11. Mekkedager Dans for Voksne
20.11. Teknisk tirsdag: Elektronisk syklubb
27.11. Mekkedager Dans for Voksne
04.12. Teknisk tirsdag: VPT introduksjon
11.12. Teknisk tirsdag: Arduino
18.12. Mekkedager Dans for Voksne

Teknisk tirsdag har base på Atelier Nord ANX på Olaf Ryes plass 2.
Mekkedager har base på NOTAM, Sandakerveien 24D, Bygg F3.

Arrangementene er gratis og åpne for alle interesserte i feltet!