Urban Images

Re-imagining the City Through Moving Images

Internasjonalt symposium på Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 9-10 september 2010.

Symposiet samler internasjonalt anerkjente kunstnere og forskere til et to-dagers program for å drøfte kunstnerisk film og video knyttet til arkitektur og byrom. Målet med symposiet er å utvide teoretiske begreper og kunstneriske verktøy for å forstå de iboende kvaliteter av bevegelige bilder og forholdet til urban kultur.Programmet fokuserer på bevegelige bilders innflytelse på urban arkitektur, urban arkitekturs forhold til avant-garde film, byen som en kilde til kunstnerisk film og video, og refleksjoner om urban arkitektur i nyere film og videokunst. Forelesninger og presentasjoner av: Parveen Adams, Giuliana Bruno, Bull.Miletic, Andreas Bunte, Beatriz Colomina, Mark Cousins, Edward Dimendberg, Tom Gunning, Henrik Gustafsson, Marit Paasche og Judy Radul.
 Moderator: Mattias Ekman.

Urban Images symposium arrangeres av Kunsthøgskolen i Oslo i samarbeid med Atelier Nord. For ytterligere informasjon: urbanimages.no

Symposiet er støttet av Fritt Ord, Kunst i offentlige rom (KORO), Oslo kommune, Den amerikanske ambassade i Oslo og Den tyske ambassade i Oslo.