Get
News

[:no]Verk Produksjoner

Teaterkompaniet Verk produksjoner viser forestillingen Come as You Are på Atelier Nord ANX under Oslo Internasjonale Teaterfestival.

Come as you are er ikke bare inspirert av rockebandet Nirvana, men også av et forord som forklarer hvordan filosofen Spinoza skal leses ved «å komme som du er». Med andre ord en åpen invitasjon til ikke å forstå alt, men gi deg hen, gå deg vill og finn en vei tilbake igjen.

Alt strippes ned til benet for å avsløre den ekspressive kraften av imitasjon og enkle bevegelser. Vi leter etter små øyeblikk av glede: gleden i repetisjon, gleden i mønstre, gleden i å finne sammenkoblinger og gleden i å imitere andre mennesker. Enkelt sagt et panorama av utilslørt glede.

Det er et ønske om å stille ut menneskelig adferd: leke, vise, skli, danse. Undersøke våre mangler, våre feil, vårt begjær og, ikke minst, vår kjærlighet.

Vi vil at situasjonen, kroppen i arbeid, ikke bare skal være en representasjon av en fortelling, men selve fortellingen.

Av og med Verk Produksjoner
Foto og video: Camilla Jensen og Verk Produksjoner
Støttet av Norsk Kulturråd, Dramatikkens Hus og Black Box Teater.

Billetter til premiereforestillingen torsdag 16.03.17 kl. 17.00 kan kjøpes her.

Billetter til forestillingen fredag 17.03.17 her, og billetter til forestillingen lørdag 18.03.17 her.[:en]Verk Produksjoner

The theater company VERK are staging their latest show, Come as You Are, at Atelier Nord ANX during Oslo International Theatre Festival.

Come as you are is inspired not only by the rock band Nirvana, but by a preface explaining how to read the philosopher Spinoza by “coming as you are”. In other words an open invitation to allow yourself not to understand everything, but let go, get lost, and find your way back again.

Stripping everything down to the bones, revealing the expressive power of imitation and simple gestures. We are searching for the small moments of joy: the joy in repetition, the joy in patterns, the joy of finding connections and the joy of imitating other people. Simply put, a panorama of unconcealed joy.

It’s a wish to exhibit simple human behavior: playing, showing, sliding, dancing. Exploring our shortcomings, our faults, our desires and, not least, our love.

We want the situation, the body at work, to be not only a representation of a narrative, but the narrative itself.

By and with: Verk Produksjoner
Photo and video: Camilla Jensen
Supported by The Norwegian Art Council, Dramatikkens Hus and Black Box Teater.

Tickets for the premiere Thursday 16.03.17 kl. 17.00 can be purchased here.

Tickets for the performance Friday 17.03.17 here, and Tickets for the performance Saturday 18.03.17 here.[:]