VideoArt @ DigitalCinema

Presentasjon av videokunst og filmkunst på digital kino

Prosjektet VideoArt @ DigitalCinema er videreført som del av Atelier Nords utvidede satsning Vis video kunst!

Bakgrunn for dette pilotprosjektet er utviklingen av en ny infrastruktur for digital kino i Norge og det faktum at videokunst/filmkunst fremdeles sjelden presenteres for et bredere nasjonalt publikum, men ofte kun for et lite og spesielt interessert kunstpublikum i de større byene. Målet med pilotprosjektet er å være i forkant av utviklingen av det digitale kinonettverket i Norge og utforske mulighetene for formidling gjennom en mer permanent desentralisert nasjonal visningsform for tidsbasert kunst samt å formidle denne type kunst til et større publikum.

Pilotprosjektet går ut på å sette sammen varierte program med arbeider av videokunst og filmkunst for å vise hva som produseres på dette feltet i Norge. Visningene blir introdusert av kurator og det vil bli åpnet for spørsmål og diskusjon etter visningen. Dette initiativet har som mål å tilnærme seg forskjellige typer media innen video og film, og presentere det på samme digitale plattform og i samme tekniske kvalitet (DCP DigitalCinemaPlatform, JPEG2000).

Videokunst har tidligere vært sett på som mindreverdig i forhold til kvalitet sammenlignet med underholdningsproduksjoner og har naturlig nok kommet i bakleksa når arbeider skutt på lavkvalitet video blir vist i samme bolk som 35mm film ved visninger på kino. Med det nye DCP-formatet på de digitale kinoene blir denne forskjellen utjevnet siden det nå er mulig å vise arbeider som skiller seg både kunstnerisk og teknisk på samme tekniske plattform og i samme kunstneriske kontekst.

Vi ønsker med dette pilotprosjektet å utfordre gamle myter og motsetninger mellom mediene film og video og åpne for konstruktiv dialog rundt de sosiale, kunstneriske og tekniske muligheter og utfordringer denne nye teknologien stiller oss overfor.