Other Powers

Liv Bugge, Leander Djønne og Jumana Manna. Produksjonsår 2013. 1t 15m. Kuratert av Susanne Sæther.

For fjerde år på rad presenterer Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Innenfor billedkunstens institusjoner inngår film og video gjerne i omfattende installasjoner hvor arbeidenes romlige presentasjonsform er vesentlig. Samtidig ønsker stadig flere film- og videokunstnere optimale visningsforhold, med for eksempel full kontroll over lyd og lys. Gallerirommets tradisjonelle utforming som et nøytralt, hvitt rom eller en «hvit kube» nær- mer seg kinosalens «svarte boks». Det kan dermed synes som om det veletablerte institusjonelle skillet mellom film- og kunstfeltet på enkelte områder er i ferd med å oppløses. Atelier Nord ønsker å bidra til å utforske og utfordre dette skillet. Programmet på Kortfilmfestivalen i Grimstad inngår i denne satsningen.

Programmet viser videoarbeider av Liv Bugge, Leander Djønne og Jumana Manna. Felles for disse kunstnerne er en utforsking av de ytre randsonene av maktens manifestasjoner. Mer spesifikt deler de en interesse for hvordan historiske og samtidige maktstrukturer, så vel som avvik fra disse, får konkrete og ofte bisarre kroppslige uttrykk. I videoarbeidene blir vi vitne til modernitetens og rasjonalitetens mørkere og til bisarre sider.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt. Introduksjon ved kurator for programmet, Susanne Ø. Sæther, og Ivar Smedstad, kunstnerisk leder ved Atelier Nord. Sted: Grimstad Kulturhus, torsdag 13. juni 2013, kl. 19. Les mer omtale av programmet Other Powers.