Videoprogram produsert av Atelier Nord

Atelier Nord kan tilby en rekke videoprogram av høy kvalitet og med ulik tematisk vinkling som er produsert, distribuert og kuratert av Atelier Nord. Programmene er vist ved annerkjente festivaler slik som TIFF og Kortfilmfestivalen i Grimstad, ved skoler, på kunstforeninger, kunstnersentere og som del av seminarer og konferanser. Vennligst ta kontakt med Atelier Nord på office@ateliernord.no eller tlf. 23 06 08 80 for spørsmål knyttet til screening og presentasjon av de ulike programmene.

Tilgjengelige programmer:

Slettemark_4VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selv ser på en tendens som kan observeres hos mange kunstnere som begynte å eksperimentere med video når teknologien ble tilgjengelig: å peke videokameraet mot seg selv og bruke egen kropp som omdreiningspunkt og tema for utforskning. For ytterligere detaljer, trykk her.

DCIM100GOPROBeyond Horizons er kuratert av kurator og kunsthistoriker Hanne Hammer Stien og tar for seg ulike utfordringer knyttet til forvaltningen av naturresurser i nordområdene. Programmet tar tak i både globale og lokale konsekvenser av knyttet til politiske avgjørelser rundt mineral- og oljeutvinning, natur- og kulturvern. Varighet 1t 30m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

Skjermbilde 2014-04-07 kl. 13.28.43Et Undersøkende Perspektiv består av et utvalg verk som baserer seg på filmatiske narrative strategier eller utrykk. Med dette setter programmet fokus på en viktig tendens: flere og flere billedkunstnere spesialiserer seg på film og ønsker å lage film på samme premisser som filmskapere. Programmet er kuratert av kunstnerduoen Nina Toft og Hilde Honerud. Varighet 1t 5m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

Djønne_NYOther Powers er kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. Felles for verkene i programmet er et fokus på hvordan samtidige og historiske maktstrukturer får konkrete og ofte bissarre kroppslige utrykk. Varighet 1t 15 min. For mer informasjon om programmet, trykk her.

travelling fields_thumbnailDokumentariske strategier: Ny, norsk film- og videokunst består av verk som ligger tett opp mot dokumentarfilmsjangeren og illustrerer en interesse for komplekse behandlinger av grunnleggende spørsmål om autentisitet, sannhet, objektivitet og troskap til virkeligheten i billedkunstfeltet. Dokumentariske strategier er kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. Varighet 1t 10m. her.

Screen Shot 2015-05-21 at 13.25.46Historisk sett har videomediet vært tett knyttet til performance. I programmet That’s entertainment! Ny, norsk performancevideo er fokuset rettet mot forholdet mellom performance og samtidens medie- og underholdningskultur. Varighet 1t. Kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her.

ParHasardProgrammet Hvit kube, mørkt rom presenterer et utvalg av unge, norske kunstnere som har markert seg internasjonalt. Både de formale egenskapene til videomediet og mediets forhold til kroppen er gjenstand for undersøkelse. Varighet 1t 10m. Kuratert av Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her.

vidaoart_charlotte-229x152Kropp og identitet utforsker hvordan performative og symbolske handlinger som å lakke negler eller å ta på seg en hijab er med på å skape indentitet. Kuratert av Susanne Sæther og tilrettelagt for skoleundervisning. Varighet 24m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

videoart_marius-229x152I Nye forestillinger er utgangspunktet verk som legger til rette for forestillingsverdener, enten det er dystopier eller eller utopier. Skillene mellom fakta og fiksjon, fremtidsvisjoner og historie overskrides gjennom formale undersøkelser av video mediets plastiske egenskaper. Kuratert av Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her