Get
News

[:no]

Dato og tidspunkt: 11.11.2018, kl. 14.
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).

Finissage med opplesning og konsert for Jason Havneraas & Kjetil Berges utstilling Behold Silvery Cosmic Spheres of Light.

Oppleser   Kari Veiteberg
Oppleser   Jason Havneraas
Sanger      Joe Winter

Finissagen bygger videre på Jason Havneraas & Kjetil Berges interesse for trossystemer som grunnleggende for måten vi organiserer sameksistens. Vår hensikt er å bringe store fortellinger om universet og strålende åndelige sannheter tilbake til jorden og finne åpenbaringer i hverdagens virkelighet og menneskelig adferd og innfall. 

Kari Veiteberg er teolog, prest og biskop i Oslo bispedømme. Hun har utgitt flere bøker om teologiske spørsmål og er en kjent samfunnsdebattant.

Joe Winter er en britisk musiker og sanger med en elektronisk tilnærming til musikk. Han fremmaner stemninger i hjembyen London, mens stemmene hans fremmaner steder ingen har vært. https://www.joewintermusic.com/

Jason Havneraas er en billedkunstner bosatt i Oslo. Arbeidene hans omhandler ofte de åndelige og ideologiske overbevisninger som gir opphav til trossystemer og effektene disse systemene har på individer og grupper.

Vafler og kaffe blir servert.[:en]

Date and time: 11.11.2018, 14. 00.
Place: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes place 2 (entrance Sofienberggata).

Finisage with text reading and concert for Jason Havneraas & Kjetil Berge’s exhibition Behold, Silvery Cosmic Spheres of Light.

Reader Kari Veiteberg
Reader Jason Havneraas
Singer  Joe Winter

The finissage builds upon Jason Havneraas & Kjetil Berge’s preoccupation with belief systems as fundamental to the way we organize our coexistence. Our intention is to bring grand narratives of the universe and glorious spiritual truths back to earth and find revelation in everyday reality and the quirks of human behavior.  

Kari Veiteberg is theologian, priest and bishop of the Oslo diocese. She has published several books on theological questions and is a well-known social debater.

Joe Winter is a British musician and singer who leans to the electronic left. His music evokes his hometown of London, as well as a few other places. His voice is from nowhere you’ve ever been. https://www.joewintermusic.com/ 

Jason Havneraas is a visual artist residing in Oslo. His work centers on spiritual and ideological belief systems and the effects these have on individuals and groups.

Waffles and coffee will be served.[:]