PROXY av Andy Gracie

Artist talk: 12. september 2011
Atelier Nord prosjektrom, kl 19:00
Åpent for publikum, gratis inngang


Kunstneren Andy Gracie kommer til Norge i perioden 6.-13. september for å jobbe med verket PROXY. Oppholdet vil bestå av en ekspedisjon til Sørøya i Finnmark for å samle materialer og filme til installering av PROXY på Piksel 2011 i november. Etter ekspedisjonen vil Andy jobbe med bearbeiding av de innsamlede materialene i Atelier Nords prosjektrom og avslutte oppholdet med en presentasjon av PROXYprosjektet 12. september 2011 på Atelier Nord.

Prosjektet er et samarbeid mellom Andy Gracie, Atelier Nord og Piksel 2011.  

PROXY består av et par nesten identiske roboter kalt «Essence» og «Possibility». Robotene er laget for å kunne gjennomføre grunnleggende oppgaver knyttet til å lete etter bjørnedyr og nematoder i mose, algekonglomerater og jordprøver fra disses naturlige habitat. Essence og Possibility ligner både i form og formålssammenheng på robotene «Spirit» og «Opportunity», som har gjennomsøkt Mars’ overflate siden januar 2004 og tatt prøver av planetens røde overflate.

I PROXY er forholdet og rollefordelingen mellom menneske og robot snudd på hodet. Det er vanligvis vi som sender roboter til fjerne og farlige, utilgjengelige, øde og ugjestmilde steder. Her er det her kunstneren som reiser til slike områder for å samle prøver som robotene kan utforske i galleriets «trygge» omgivelser. Hver gang PROXY stilles ut, er prøvene som undersøkes samlet av kunstneren fra et øde og ugjestmildt geografisk område relatert til utstillingsstedet.

Essence og Possibilitys oppgaver er å finne nematoder og bjørnedyr i prøvene bragt til dem. Dette er to av de viktigste organismene i vår tids romfart- og astrobiologiske forskning. Mikroorganismenes reaksjoner på opphold i miljø som simulerer verdensrommet forteller oss mye om levende organismers generelle reaksjoner under slike ekstreme forhold. I PROXY blir denne biologiske betydningen koblet til at alle ekspedisjoner til Mars underforstått også leter etter tegn på liv, det være seg levende eller utdødd.

Robotene står for det meste stille. Fordi de ligner på mars- og månerobotene utviklet av NASA, antyder de likevel en mulighet til ulike former for bevegelse. De bærer med seg alle de nødvendige kar, gummislanger, ventiler og motorer nødvendig for å undersøke prøvene de får levert. Det blir antydet at mens robotene er travelt opptatt med å undersøke prøvene er likevel en del av deres oppmerkomhet rettet mot veggen like ved, der en stor videoprojeksjon av selve prøveinsamlingen vises. Det antydes at de er klar over handlingene og anstrengelsene til deres menneskelige samarbeidspartner.

Forutenom at de fungerer mekanisk har robotene også en viss evne til å uttrykke seg. Ved hjelp av en rekke motorer, slanger, lyder og lys fremstår robotene som aktive i prosessen. De utvikler en rekkke bevegelser, variasjon i lydstyrke og handlinger som på en teateralsk måte beskriver gangen i undersøkelsene og uttrykker en slags «følelse» for prosessen robotene er i.Mer om Andy Gracie: http://www.hostprods.net/info/artists-statement/