Subharchord

Research, prosjektutvikling og filmopptak til dokumentarfilm og pilot
av Ina Pillat (2010-2012)
Link til prosjektsiden

På begynnelsen av 60 tallet ble det bygget et instrument i Øst-Berlin som var langt forut for sin tid. Subharchordet var en elektronisk lydgenerator, konstruert av de fremste lydekspertene i landet. I dag er det bare noen få som kjenner instrumentets historie.

Protagonisten i filmen er Gerhard Steinke, en energisk, nysgjerrig og livsglad 85-åring. Steinke var fra 1956 leder for ”Labor für musikalisch-akustische Grenzprobleme” i Øst-Berlin – hvor Subharchordet ble utviklet og bygget.

Tidlig i 1968 kom tre medarbeiderne fra Norsk Rikskringkasting på besøk til Øst-Berlin. Kort tid senere ble et Subharchord i all hemmelighet sendt til Oslo. Siden dette møte har Gerhard Steinke ikke visst noe om hva som hendte med instrumentet .

Av de seks instrumentene som ble bygget i det tidligere DDR, eksisterer i dag kun tre – et i Wien, et i Berlin og et i Trondheim. Dokumentarfilmen gjør et dybdedykk i Subharchordets historie med utgangspunkt i eksemplaret som ble kjøpt av NRK og avdekker en historie som har paralleller til den kalde krigen, Norsk eksperimentell musikk og kulturpolitikk.

Regissøren Ina Pillat er opprinnelig fra Østtyskland, men nå bosatt i Oslo.
Hun har sin utdannelse fra Burg Giebichenstein i Halle og Kunsthochschule für Medien Köln. Pillat har regissert og produsert flere dokumentarfilmer
og arbeidet ved en rekke tyske TV stasjoner.

www.inapillat.de


Prosjektet er produsert i samarbeid med Atelier Nord, PNEK, NTNU / musikkteknologi, NRK og True Fiction og har mottatt støtte fra
Norsk Filminstutt, Fond for lyd og bilde, Norsk kulturråd og Atelier Nord