Tildeling av utstillingsplass

Open Call

I desember 2016 startet Atelier Nord en ny ordning med søknadsbasert utstillingsplass i programmet til visningsrommet Atelier Nord ANX. Formålet med utlysningen var å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Vi mottok tilsammen 62 søknader fra både enkeltkunstnere og grupper, og vil gjerne rette en stor takk til alle som søkte. Juryen (bestående av Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) ble imponert over kvaliteten og den store variasjonen blant prosjektene når det kom til uttrykksform, tekniske virkemidler, tematikk og tilnærmingen til utstillingsrommet.

Etter nøye overveielse besluttet juryen å tildele utstillingsplassen til Richard AlexanderssonPete Fleming og Jessica MacMillan. Juryen vektla at den Oslo-baserte trioen overbeviste gjennom en god søknad som skisserte tydelige kontaktpunkter mellom de tre kunstnerskapene på tvers av video, skulptur og fotografi. Juryen mente i tillegg at søkerne kunne vise til tydelig individuelle interessefelt som på ulikt vis kan knyttes opp mot teknologi. Pete Fleming med optikk- og sanseapparatet, Richard Alexandersson med science fiction og 3D-animasjon og Jessica MacMillan med astronomi og fysikk.

I stedet for å teste teknologiske grenser, ønsker kunstnerne å benytte teknologi til å utforske begrensninger – både i fysisk og konseptuell forstand. Utstillingen kommer til å tilby både fakta og fiksjon og vil utfordre hvordan mediebruk påvirker den sanselige erfaringen av omgivelsene våre.

Det store antallet søkere og det høye nivået på søknadene har overbevist om at ordningen med åpen utlysning av utstillingsplass vil kunne være et verdifullt bidrag til utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX fremover. Følg oss gjerne på Facebook, nyhetsbrev, eller Instagram for fremtidige utlysninger.