Get
News

[:no]Foto: Ingvild Danielsen

2019 vil markere en revitalisering av visjon, innehold og målsettinger for Atelier Nord. Endringer vil bli synligjort gjennom året, noen allerede fra nyåret; en enkel publikasjonsserie som følger utstillingene våre lanseres i januar, første ut er Pearla Pigaos Modes to Moods med tekst av Line Ulekleiv. Vi går bort fra navnet Atelier Nord ANX, og kommer heretter til å bruke Atelier Nord om både organisasjonen og visningsrommet. Nye nettsider og visuell profil er under utvikling.

I tillegg til utstillingsprogrammet vårt vil vi i vår holde en workshop-serie med tema som feltopptak, lydarbeid i visningsrom og opplæring i programvare. Vårprogrammet omfatter også samarbeid med bl.a Oslo internasjonale teaterfestival og The Dream that Kicks.

– Godt nyttår fra alle oss i teamet til Atelier Nord: Ida, Joakim og Nicholas! 
[su_box title=”Utstillinger”]Pearla Pigao: Modes to Moods 
25.01 – 24.02.19
Utstillingsåpning og konsert med Pow Pow, 24.01.19

Oslo Open: Kunstnere med tilhold i atelierfellesskapet Olaf Ryes plass 2
27.04 – 28.04.19
Utstillingsåpning 26.04.19

Victoria Durnak: Familearkitekten
17.05 – 16.06.19
Utstillingsåpning 16.05.19[/su_box]

[su_box title=”Workshopserie”]#1Lydarbeid i visningsrom v/ Jørgen Larsson
06.03.19

#2 Collected Sound Fragments for an Imaginary Landscape v/ Nils Meisel & Pedro André
19.03 – 21.03.19

#3 Unreal Engine 4 v/ Christian Bøen
26.03. – 28.03.19

Workshopserien er utviklet i samarbeid med PNEK[/su_box]

[su_box title=”Øvrige arrangementer”]Spreafico Eckly & Matteo Fargion: we have to dress gorgeously 
12.03. – 13.03.19
Forestillingen er del av Oslo internasjonale Teaterfestival og et samarbeid mellom Black Box teater og Atelier Nord

Takashi Makino: Cinéma Concrete
3D-screening
23.03. – 24.03.19

The Tables Turn: Roar Sletteland/ Karen Eide Bøen

04.05 – 05.05.19
Danseforestilling for danser og fire platespillere
[/su_box]

Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram for flere innblikk i programmet vårt fremover![:en]Foto: Ingvild Danielsen

2019 will mark a revitalisation of vision, content and goals for Atelier Nord. Changes will be occurring throughout the year, and some are already underway; a simple series of publication will follow our gallery shows, beginning this January with Pearla Pigaos Modes to Moods including an essay by Line Ulekleiv. We will be leaving the name Atelier Nord ANX behind, and going forward both our organisation and gallery space will be named Atelier Nord. A new website and visual identity are being developed.

In addition to our exhibition programme we are arranging a workshop series on topics such as field recordings, audio for gallery spaces and software. Our spring programme also includes collaborations with Oslo International Teater Festival and The Dream that Kicks.

– The team at Atelier Nord – Ida, Joakim og Nicholas – wish you all a happy new year!

[su_box title=”Utstillinger”]Pearla Pigao: Modes to Moods 
25.01 – 24.02.19
Opening and concert with Pow Pow, 24.01.19

Oslo Open: artists with studios in the studio building Olaf Ryes plass 2
27.04 – 28.04.19
Opening 26.04.19

Victoria Durnak: Familearkitekten
17.05 – 16.06.19
Opening 16.05.19 [/su_box]

[su_box title=”Workshopserie”]#1Lydarbeid i visningsrom v/ Jørgen Larsson
06.03.19

#2 Collected Sound Fragments for an Imaginary Landscape v/ Nils Meisel & Pedro André
19.03 – 21.03.19

#3 Unreal Engine 4 v/ Christian Bøen
26.03. – 28.03.19

Workshop series developed in collaboration with PNEK [/su_box]

[su_box title=”Øvrige arrangementer”]Spreafico Eckly & Matteo Fargion: we have to dress gorgeously 
12.03. – 13.03.19
The performance is part of  Oslo International Teater Festival and a collaboration between Black Box and Atelier Nord

Takashi Makino: Cinéma Concrete
3D-screening
23.03. – 24.03.19

The Tables Turn: Roar Sletteland/ Karen Eide Bøen

04.05 – 05.05.19
A choreography for a dancer and four turntables
[/su_box]

Follow us on Facebook or Instagram for frequent updates on our programming going forward![:]