virksomhet

Generelt
Atelier Nord støtter produksjoner og prosjekter gjennom administrativ, kunstnerisk og teknisk kompetanse og gir tilgang til utstyr og annen infrastruktur innen mediekunst. Målgruppen for samarbeid er billedkunstnere, lydkunstnere, scenekunstnere, eksperimentelle designere, arkitekter og programmerere, musikere, filmkunstnere, kunstvitere og kunstinstitusjoner. Atelier Nord ANX har siden høsten 2011 vært visningsrom for egeniniterte og andre prosjekter. Atelier Nord ANX ligger på gatenivå i atelierhuset på Olaf Ryes plass 2 og leies av Oslo kommune ved Kulturetaten. Visningsrommet brukes til utstillinger, videovisninger produksjon og forskning.

Prosjektsamarbeid
Under større produksjoner kan Atelier Nord gå i samproduksjon med en ekstern initiativtager. Et slikt prosjektsamarbeid kan omfatte produksjon av kunstverk, utstillinger, workshops, publikasjoner, konferanser eller andre typer arrangementer. En person eller organisasjon som søker seg et slikt samarbeid, vil ofte fungere som kunstfaglig leder eller kurator, mens Atelier Nord vil ha produksjonsansvaret. Søkeren bør derfor ha høy kompetanse innenfor sitt felt, i tillegg til å ha en klar idé om hvorfor og hvordan prosjektet skal gjennomføres.

For å søke om produksjonssamarbeid/partnerskap, sendes i første omgang en prosjektbeskrivelse per e-post.


virksomhet