Voice Catcher: Holofonisk, eksperimentell konsert på ANX

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes plass 2, 0552 OSLO (inng. fra Sofienberggt.)
Fredag 17.10 kl. 16.00

I forbindelse med Ståle Stenslies utstilling Voice Catcher på Atelier Nord ANX vil den interaktive, holofoniske installasjonen brukes til en eksperimentell fremføring av det ikoniske verket The King of Denmark (1965) av Morton Feldman, fremført av Professor Kjell Tore Innervik, Norges Musikkhøgskole.

Fremføringen er en del av prosjektet Radical Interpretations of Iconic Musical Works i prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Deltagere: Professor Ivar Frounberg, Førsteamanuensis Kjell Tore Innervik og Professor Ståle Stenslie.

Det vil også bli avholdt en finissage for utstillingen søndag 19.10 kl. 16.00.


Voice Catcher: Holofonisk, eksperimentell konsert på ANX